De branchevereniging voor trainen & opleiden

WERKBEZOEK MINISTERIE VAN OCW AAN MAUPERTUUS IN TEKEN VAN PASSEND ONDERWIJS

FacebookTwitterLinkedIn


Op 24 september 2018 heeft een delegatie van het ministerie van OCW uitgebreid gesproken met leerlingen, ouders en docenten van Maupertuus. De leerlingen en hun ouders gaven tijdens het gesprek aan waarom zij hebben gekozen deze private school. Zij vertelden hoe hun kind op het regulier onderwijs buiten de boot is gevallen en hoe hun kind op deze school opbloeit door de begeleiding en zorg die wordt geboden.

Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt sinds 1988 passend onderwijs op elk niveau aan kinderen van zeven tot twintig jaar. Op Maupertuus wordt gekeken en ingespeeld op de onderwijsbehoeften van leerlingen, waar dat in het regulier of speciaal onderwijs onvoldoende is gebeurd of niet mogelijk is. Maupertuus kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling. Ouders en leerlingen geven vaak aan dat de leerling op Maupertuus écht wordt gezien. “Maatwerk in een warme sfeer”, dat is wat de kinderen nodig hebben en dat is wat Maupertuus biedt aldus Heleen Nauta, directeur Maupertuus.

Sinds 2014 is de Wet passend Onderwijs ingevoerd. De kinderombudsman heeft in zijn rapport “werkt passend Onderwijs” de stand van zaken onderzocht en geconstateerd dat de wet onvoldoende werkt. Het voorstel van minister Slob om kinderen die passend onderwijs nodig hebben gedurende een jaar ook onderwijs volgen op een private school is een eerste stap in de goede richting. Er is echter meer nodig om ieder kind dat maatwerk te bieden dat hij of zij nodig heeft. NRTO pleit daarom voor leerrechten en het recht op maatwerk voor alle kinderen. Minister Slob heeft aangekondigd het vraagstuk leerrecht in het najaar op te pakken.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten