De branchevereniging voor trainen & opleiden

Leren Loont! Samen met private opleiders werken aan werk in de techniek en IT

Inspirerende voorbeelden opleidingstrajecten in de techniek en it

Aan de slag met een leven lang ontwikkelen

Aan de slag met een leven lang ontwikkelen

Het NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk, teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Meer weten? Bekijk hier de animatie.

Leren Loont! Samen met private opleiders werken aan werk in de zorg

Inspirerende voorbeelden van opleidingen in de zorg

Geen recht meer op studiefinanciering? Vraag het Levenlanglerenkrediet aan!

levenlanglerenkrediet ('stufi' voor 30+-ers)

Wil je gaan studeren maar heb je geen recht meer op studiefinanciering? Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden voor het aan vragen van het levenlanglerenkrediet! Want mogelijk kan je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Word ook lid van de NRTO !

Meer informatie over het lidmaatschap van de NRTO

Lid worden van de NRTO? Op dit moment telt de NRTO ruim 300 leden. De activiteiten van de NRTO-leden samen zijn breed en divers: van branche- en functiegerichte trainingen, taalonderwijs en mbo- en hbo-opleidingen tot online leren, VCA, EVC en examens. Het lidmaatschap van de NRTO biedt veel voordelen. U ontvangt informatie over actuele trends en ontwikkelingen in de markt en wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook kunt u uw collega’s ontmoeten tijdens de netwerkbijeenkomsten die we organiseren en ons slagvaardige bureau staat voor u klaar.

Facts & figures

84 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

1.600.000

deelnemers volgen een training/ opleiding

300

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, op dit moment wordt het NRTO-keurmerk ingevoerd. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten