De branchevereniging voor trainen & opleiden

Uitkomsten SEO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Stabiele omzet in een markt volop in ontwikkeling

Facts & Figures

Leven Lang Leren, de cijfers!

Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD) op werkbezoek bij NRTO-lid Capabel Taal: van In- naar doorburgeren

Van Inburgeren naar doorburgeren!

Alliantie biedt met maatwerk en regionale aanpak kortste weg naar werk

Samen werken voor werk

Het NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk, teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Meer weten? Bekijk hier de animatie.

Nederlands Leren Loont!

Samen met private opleiders werken aan inburgering en integratie

Facts & figures

86 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

Ruim 1,4 miljoen

deelnemers volgen een training/ opleiding

350

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, op dit moment wordt het NRTO-keurmerk ingevoerd. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten