LID WORDEN

6 voordelen van lidmaatschap

BELANGEN BEHARTIGEN

Wij komen op voor uw belangen. Wij hebben een groot netwerk bij ministeries, politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en laten uw stem daar horen.


INFORMATIEVERSTREKKING

U wordt op de hoogte gehouden van belangrijke en interessante ontwikkelingen. Tevens kunt u met uw vragen bij de NRTO terecht en ontvangt u 1 keer per week een nieuwsbrief met relevante artikelen en nieuwsberichten.

NRTO KEURMERK

Met ons keurmerk toont u uw klanten en subsidiegevers dat u staat voor kwaliteit en professionaliteit.VERENIGEN EN NETWERKEN

U komt in contact met andere opleiders en relevante stakeholders. De NRTO is een actieve vereniging en organiseert zowel digitale als fysieke bijeenkomsten. U kunt dan volop netwerken.

Onderzoeken

U ontvangt gratis onderzoeken naar de omvang van de markt, naar trends en naar inkoop door bedrijven.

Geschillencommissie

Indien u zich richt op de consumentenmarkt bent u aangesloten bij de Geschillencommissie.

Het lidmaatschap aanvragen

Wilt u lid worden van de NRTO? U bent van harte welkom!
Via onderstaande stappen kunt u lidmaatschap van de NRTO aanvragen.

De doorlooptijd van een aanvraag is ongeveer 4 weken. Indien een aanvraag onvolledig is dan loopt deze doorlooptijd op.

Heeft u eerst nog een vraag rondom het NRTO-lidmaatschap? Bekijk dan de veelgestelde vragen!

Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet die wordt behaald met trainings-, opleidingsactiviteiten, levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling aanbieden, op concernniveau indien van toepassing.
De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding.
Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen (2021).

Daarnaast betalen leden jaarlijks een bijdrage voor het keurmerk. Leden die vallen in categorie 1 betalen € 50,- en leden die vallen in categorie 2 en hoger betalen
€ 350,-
.

Zijn er meerdere labels / bv’s aangesloten bij de NRTO? Dan komt er voor ieder label € 50,- bij.

Meer informatie over het NRTO-keurmerk vindt u hier. Indien er een audit wordt afgenomen dan komen er kosten bij voor de audit,Β deze vindt u hier.

Let op: om lid te kunnen worden van de NRTO dient u:Β 

  • een minimale omzet te hebben van € 150.000,-.
  • ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de solvabiliteit. De solvabiliteit dient 25% of hoger te zijn.
  • en de omzet moet voor meer dan 51% bestaat uit omzet uit training- en/of opleidings- en/ of EVC activiteiten.

Kijk voor alle toelatingscriteria hier:

  1. Verklaring nieuwe leden
  2. Toelatingscriteria

Β 

Omzetcategorie

Contributie 2021

vanaf 150.000 tot 1.000.000

€ 1.500

1.000.001 β€” 2.000.000

€ 2.250

2.000.001β€” 5.000.000

€ 4.000

5.000.001β€”10.000.000

€ 8.000

10.000.001β€” 20.000.000

€ 12.000

20.000.001-50.000.000

€ 15.000

50.000.001-100.000.000

€ 25.000

vanaf 100.000.001

€ 50.000