NRTO-keurmerk en EVC-erkenning

Aanvullende NRTO-audit voor leden die reeds beschikken over een EVC-registratie of via een gecombineerde NRTO/EVC-audit. Welke stappen u daarvoor moet zetten, is afhankelijk van de geldigheid van uw EVC-erkenning. Documenten en gegevens die hieronder worden genoemd, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk. U heeft twee mogelijkheden:

Uw EVC-erkenning
is geldig tot uiterlijk 31 december 2021

Heeft uw onderneming een EVC-erkenning die geldig is tot uiterlijk 31 december 2021, doorloop dan de volgende stappen om het NRTO-keurmerk te behalen:

Let op: U kunt er ook voor kiezen het NRTO-keurmerk te behalen door de NRTO-audit te laten uitvoeren in plaats van de gecombineerde NRTO/EVC-audit.

Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Oordeelt de auditor dat u voldoet aan de eisen, heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en heeft u deze samen met een kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs.

NRTO-keurmerk is 4 jaar geldig

Het NRTO-keurmerk is 4 jaar geldig. Na 4 jaar laat u opnieuw de gecombineerde NRTO/EVC-audit uitvoeren. Let op: De cyclus van de EVC-erkenning wijkt af van de cyclus voor het NRTO-keurmerk. Een EVC-erkenning is 18 maanden geldig, de gecombineerde NRTO/EVC-audit is één keer in de vier jaar. In de jaren dat u geen gecombineerde audit laat uitvoeren voor het NRTO-keurmerk, voert u de zelfevaluatie uit.

Uw EVC-erkenning
is geldig tot ná 31 december 2021

Heeft uw onderneming een EVC-erkenning die geldig is tot ná 31 december 2021? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk door in 2021 de zelfevaluatie uit te voeren. Hierbij gaat u als volgt te werk:

Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en heeft u deze samen met een kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning opgestuurd, dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. In het jaar dat de geldigheid van het NRTO-keurmerk verloopt, vraag u een gecombineerde NRTO/EVC-audit aan bij Hobéon. In de jaren dat u geen audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. U volgt dan de stappen zoals die hieronder zijn beschreven.

De zelfevaluatie uitvoeren

In de jaren dat u geen gecombineerde NRTO/EVC-audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie voert u jaarlijks uit, met uitzondering van het jaar dat u de NRTO/EVC-audit laat uitvoeren. Bij het uitvoeren van de zelfevaluatie gaat u als volgt te werk:

Documenten zelfevaluatie bewaren

De zelfevaluatie stuurt u jaarlijks mee met de kwaliteitsverklaring. Bewaar de zelfevaluatie, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende NRTO-audit.