NRTO-keurmerk en het NLQF

Organisaties die het keurmerk NRTO hebben, komen in aanmerking voor de NLQF-NRTO validiteitstoets. Deze is iets uitgebreider dan de beperkte toets, maar minder intensief dan de uitgebreide toets. De kosten bedragen 2.000 euro (NB: de kosten voor de beperkte toets bedragen 1.000 euro en de kosten voor de uitgebreide toets bedragen 7.500 euro). Voor meer informatie klik hier om naar de website van het NLQF te gaan.

NLQF-NRTO Valideitstoets

Bij de NLQF-NRTO validiteitstoets moet een organisatie het aanvraagformulier validiteit met alle bijbehorende bijlagen indienen bij het NCP NLQF. Bij ontvankelijkheid van de aanvraag, wordt een auditbezoek gepland bij de aanvragende organisatie. De auditor voert het gesprek met de focus op het onderdeel examinering. Het auditrapport zal samen met de aanvraag worden behandeld door de Commissie Kwaliteit, die daarover een advies uitbrengt voor de Programmaraad.