NRTO-keurmerk en het NLQF


NLQF-NRTO validiteitstoets

Organisaties die het keurmerk NRTO hebben, komen in aanmerking voor de NLQF-NRTO validiteitstoets. Deze is iets uitgebreider dan de beperkte toets, maar minder intensief dan de uitgebreide toets. Wilt u een aanvraag validiteit indienen dan dient u een aantal stappen te doorlopen. Welke stappen dat zijn, hangt af van uw situatie.Β Β 

Procedure NLQF-NRTO kwaliteitslabel

NCP NLQF

Bij de NLQF-NRTO validiteitstoets moet een organisatie het aanvraagformulier validiteit met alle bijbehorende bijlagen indienen bij het NCP NLQF. Bij ontvankelijkheid van de aanvraag, wordt een auditbezoek gepland bij de aanvragende organisatie. De auditor voert het gesprek met de focus op het onderdeel examinering. Het auditrapport zal samen met de aanvraag worden behandeld door de Commissie Kwaliteit, die daarover een advies uitbrengt voor de Programmaraad.