VERTEGENWOORDIGING IN OVERIGE BESTUREN, COMMISSIES en ADVIESRADEN

De NRTO is vertegenwoordigd in diverse besturen, commissies en adviesraden. In het onderstaande overzicht vindt u welke NRTO-leden als ambassadeur van private opleiders actief zijn en in welk bestuursorgaan ze zitting hebben.

01.

Vertegenwoordigers namens de NRTO in SBB

Waar Functie Wie
Algemeen bestuur Lid Paul Akkermans (Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)
TAC Kwalificeren en Examineren SBB Lid Robert Goedhart  (Technicom)
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Bestuur George de Jongh (Dirksen)
Sectorkamer zorg, welzijn en sport Bestuur Elma Schot (Capabel)
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Lid Kirsten van den Ancker (NCOI)
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid Bestuur

Bob Nijssen (NTI)

Jobke van den Berg (LOI)

Assisterende gezondheidszorg Lid Petra van Bussel (NIPA)
Communicatie, Media & Design Lid Brendan van Beuken (Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)
Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie Lid

Martijn Caelen (Dirksen)

Paul van der Sneppen (NCOI Techniek & veiligheid)

Financiële Diensten Lid Cindy Wikkerman (NCOI)
Gastvrijheid Lid Juul Voorhamm- van Wettum  (NCOI)
ICT Lid Thijs Groenen (Dirksen)
Infra Lid Filicia Lubach-Mulder (NCOI)
Metaal & Metalektro Lid Henk Kemkes (Tetrix)
Mobiliteit Lid Martine van Leusen-Mulder (IVA Driebergen)
Orde & Veiligheid Lid Francois Nicoll (OPB)
Procesindustrie & laboratoria Lid Niels Korst (VAPRO)
Sport & Bewegen Lid Laura Baars (NCOI)
Technische installaties & systemen Lid Lennart Dessens (NCOI)
Transport/Logistiek Lid Juul Voorhamm-van Wettum (NCOI)
Uiterlijke verzorging Lid

Monique Bosch (Gelders Opleidingsinstituut)

Floris Kieboom (Opleidingsinstituut Thomas)

Welzijn Lid Ronald Verbers (Variva Edu Academy)
Winkelambacht Lid Martijn Abers (Nederlandse Kappersakademie)
Coördinatiegroep Vernieuwingstrajecten Kwalificatiestructuur Lid

Robert Goedhart (Technicom)

Marika Horikx (NRTO)

02.

Vertegenwoordigers namens de NRTO in overige commissies en overlegorganen

Waar Functie Wie
Bestuur VNO-NCW Lid Ria van ‘t Klooster
(NRTO)
Stakeholdersoverleg NVAO Lid Alain Hofman
(NRTO)
Bestuur CRKBO Lid Eric Verduyn
(NCOI)
Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze 123 Lid Eric Verduyn tevens lid adviesraad nationale Studentenquête (NSE)
(NCOI)
Werkgroep NSE Lid Simone de Graaf
(TIO)
Adviesraad Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) Lid Bozena van Trigt
(NCOI)
Bestuur Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) Lid Ria van ’t Klooster (NRTO)
Overlegtafel Examinering MBO Lid Robert Goedhart
(Technicom)
Klankbord voor RIO-HO Leden Robert Goedhart  
(Technicom)

Henk van Breukelen
(Business School Notenboom)

Justus van Ebbenhorst Tengbergen
(NCOI)

Godert van Buren
(Capabel)

Beoordelingscommissie subsidieregeling flexibel
Beroepsonderwijs derde leerweg
  Joke Elzenaar
Klankbordgroep Blik op Werk Lid Noortje van Overbeek-van Loon
(JAR opleidingen)
Klankbordgroep Blik op Werk Lid Barbara van Beek
(Capabel Taal)
Stichting EDU-DEX Lid Ria van ‘t Klooster
(NRTO)
College voor Toetsen en Examens
Vaststellingscommissie Nederlands 3F
Lid Ariët Verstegen
(TIO)
College voor Toetsen en Examens
Vaststellingscommissie Engels B2
Lid Ton Zweers
(TIO)
Stuurgroep Coöperatie Examens MBO Lid Caroline Calis (Schoevers)
Leerwerkloketten Ambassadeur Ria van ’t Klooster (nrto)
Bestuur Health Holland Lid Aernout Visser (Breederode)
Werkgroep mbo hbo Health Holland Lid Rob van Dolder (OPPstap)

03.

Personen voorgedragen door de NRTO

Waar Functie Wie
Landelijke commissie internationale gedragscode Lid Karen Penninga
Landelijke commissie van de pilot Gedragscode MBO 4 Lid Jan van der Heijden
Geschillencommissie Lid Freek Duveen
Ton Vis
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Lid Lisa Janssen

04.

Commissies Bureaumedewerkers

Waar Functie Wie
Commissie Beroepsonderwijs VNO NCW Lid Marika Horikx
Klankbordgroep Accreditatiestelsel Lid Alain Hofman