VERTEGENWOORDIGING IN OVERIGE BESTUREN, COMMISSIES en ADVIESRADEN

De NRTO is vertegenwoordigd in diverse besturen, commissies en adviesraden. In het onderstaande overzicht vindt u welke NRTO-leden als ambassadeur van private opleiders actief zijn en in welk bestuursorgaan ze zitting hebben.

01.

Vertegenwoordigers namens de NRTO in SBB

Waar Functie Wie
Algemeen bestuur Lid Paul Akkermans (Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)
TAC Kwalificeren en Examineren SBB Lid Robert Goedhart (Technicom)
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Bestuur George de Jongh (Dirksen)
Sectorkamer zorg, welzijn en sport Bestuur Elma Schot (Capabel)
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Lid vacature
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Bestuur

Lid

Bob Nijssen (NTI)

Cindy Wikkerman (Salta Group)

Marktsegment Assisterende gezondheidszorg Lid Thera Roes (Salta Group)
Marktsegment Communicatie, Media & Design Lid Brendan van Beuken (Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)
Marktsegment Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie Lid

Martijn Caelen (Dirksen)

Paul van der Sneppen (Salta Group, Techniek & veiligheid)

Marktsegment Financiële Diensten Lid Carmen Bruzzese-Weijdema (NTI)
Marktsegment Gastvrijheid Lid Juul Voorhamm- van Wettum (NCOI)
Marktsegment ICT Lid Jordy van den Berg (Salta Group Online Education)
Marktsegment Infra Lid Odilia van Wijk (Salta Group)
Marktsegment Metaal & Metalektro Lid Henk Kemkes (Tetrix)
Marktsegment Mobiliteit Lid Martine van Leusen-Mulder (IVA Driebergen)
Marktsegment Office, marketing en events  Lid Carmen Bruzzese-Weijdema (Salta Group)
Marktsegment Orde & Veiligheid Lid Francois Nicoll (OPB)
Marktsegment Procesindustrie & laboratoria Lid Niels Korst (VAPRO)
Marktsegment Sport & Bewegen Lid vacature
Marktsegment Technische installaties & systemen Lid Lennart Dessens (Salta Group)
Marktsegment Transport/Logistiek Lid Juul Voorhamm-van Wettum (Salta Group)
Marktsegment Uiterlijke verzorging Lid

Monique Bosch (Gelders Opleidingsinstituut)

Floris Kieboom (Opleidingsinstituut Thomas)

Marktsegment Zorg & Welzijn Lid

Ronald Verbers (Variva Edu Academy)

Linda Duinker-Verhoeven (Salta Group)

Marktsegment Winkelambacht Lid Martijn Abers (Nederlandse Kappersakademie)

Coördinatiegroep Vernieuwingstrajecten Kwalificatiestructuur

 

Lid

Robert Goedhart (Technicom)

Marika Horikx (NRTO)

 

 

 

 

02.

COMMISSIES EN OVERLEGORGANEN

Waar Functie Wie
Bestuur VNO-NCW Lid ntb.
Stakeholdersoverleg NVAO Lid Alain Hofman
(NRTO)
Bestuur CRKBO Lid Eric Verduyn
(Salto Group)
Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze 123 Lid Eric Verduyn tevens lid adviesraad nationale Studentenquête (NSE)
(Salto Group)
Werkgroep NSE Lid Simone de Graaf
(TIO)
Adviesraad Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) Lid Bozena van Trigt
(NCOI)
Bestuur Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) Lid Ciel Stevens (NRTO)
Overlegtafel Examinering MBO Lid Robert Goedhart
(Technicom)
Ketenoverleg t.b.v. STAP Leden

Nicole Eggermont (IPV)

Justus van Ebbenhorst Tengbergen (Salta Group)

Irma van der Velden (Breederode)

Marijn Heikamp (Calder)

Lara Knijnenburg (LOI)

Beoordelingscommissie subsidieregeling flexibel
Beroepsonderwijs derde leerweg
  Joke Elzenaar
Klankbordgroep Blik op Werk Lid Noortje van Overbeek-van Loon
(JAR opleidingen)
Klankbordgroep Blik op Werk Lid Barbara van Beek
(Capabel Taal)
Stichting EDU-DEX Lid Ria van ‘t Klooster
College voor Toetsen en Examens
Vaststellingscommissie Nederlands 3F
Lid Ariët Verstegen
(TIO)
College voor Toetsen en Examens Vaststellings-commissie Engels B2 Lid Ton Zweers (TIO)
Stuurgroep Coöperatie Examens MBO Lid Caroline Calis (Schoevers)
Leerwerkloketten Ambassadeur Jeroen Persoons (NRTO)
Stuurgroep Leerwerkloket Rijnmond Lid Jeroen Persoons (NRTO)
Bestuur Health Holland Lid Aernout Visser (Breederode)
Werkgroep mbo hbo Health Holland Lid Rob van Dolder (OPPstap)
Klankbordgroep leerwerkloketten Lid Jeroen Persoons (NRTO)

 

 

03.

voorgedragen door de NRTO

Waar Functie Wie
Landelijke commissie internationale gedragscode Lid Karen Penninga
Landelijke commissie van de pilot Gedragscode MBO 4 Lid Jan van der Heijden
Geschillencommissie Lid Hans Frederik
Ed van den Berg
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Lid Lisa Janssen

04.

Commissies Bureaumedewerkers

Waar Functie Wie
Commissie Beroepsonderwijs VNO NCW / expertcommissie Onderwijs en Ontwikkelen Lid  Jeroen Persoons (NRTO)
Klankbordgroep Accreditatiestelsel Lid Alain Hofman
(NRTO)

Doorpakken op Digitalisering Deelgroep: LLO

Lid Maarten Heinemann (NRTO)
Kernteam EDUmij Lid Maarten Heinemann (NRTO)
Datakamer Lid Maarten Heinemann (NRTO)
Regiegroep Leerwerkloket Rijnmond Lid Jeroen Persoons (NRTO)
Expertgroep RSF Lid Jeroen Persoons (NRTO)
Ketenoverleg STAP Lid Maarten Heinemann (NRTO)
Tactisch Overleg RIO Lid Maarten Heinemann (NRTO)
Stuurgroep Herregistratie BIG Lid Maarten Heinemann (NRTO)
Adviescommissie L&D Lid Jeroen Persoons (NRTO)
Overleggroep TAZ programma Lid Jeroen Persoons (NRTO)
Techniekpact
Lid
Jeroen Persoons (NRTO)
RPA Haaglanden Lid Jeroen Persoons (NRTO)