VERTEGENWOORDIGING IN BESTUREN, COMMISSIES en ADVIESRADEN

De NRTO is vertegenwoordigd in diverse besturen, commissies en adviesraden. In het onderstaande overzicht vindt u welke NRTO-leden als ambassadeur van private opleiders actief zijn en in welk bestuursorgaan ze zitting hebben.

01.

Vertegenwoordigers namens de NRTO in SBB

Waar Functie Wie
Algemeen bestuur Lid Ciel Stevens (NRTO)
TAC Kwalificeren en Examineren SBB Lid Robert Goedhart (Technicom)
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Bestuur George de Jongh (Dirksen)
Sectorkamer zorg, welzijn en sport Bestuur Elma Schot (Capabel)
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Lid vacature
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Bestuur

Lid

Francois Nicoll (OPB)

Cindy Wikkerman (Salta Group)

Marktsegment Assisterende gezondheidszorg Lid Thera Roes (Salta Group Online education)
Marktsegment Communicatie, Media & Design Lid Werner Rauwerdink (Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)
Marktsegment Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie Lid

Martijn Caelen (Dirksen)

Paul van der Sneppen (Salta Group, Techniek & veiligheid)

Marktsegment Financieel en juridisch Lid Carmen Bruzzese-Weijdema (Salta Group Online education)
Marktsegment Gastvrijheid Lid Juul Voorhamm- van Wettum (Salta Group Professional education)
Marktsegment ICT Lid Jordy van den Berg (Salta Group Online Education)
Marktsegment Infra Lid Odilia van Wijk (Salta Group  Professional education)
Marktsegment Metaal & Metalektro Lid Henk Kemkes (Tetrix)
Marktsegment Mobiliteit Lid Martine van Leusen-Mulder (IVA Driebergen)
Marktsegment Office, marketing en events  Lid Carmen Bruzzese-Weijdema (Salta Group Online education)
Marktsegment Orde & Veiligheid Lid Francois Nicoll (OPB)
Marktsegment Procesindustrie & laboratoria Lid Niels Korst (VAPRO)
Marktsegment Sport & Bewegen Lid Richard van den Berg (ENVOZ)
Marktsegment Technische installaties & systemen Lid Lennart Dessens (Salta Group Professional education)
Marktsegment Transport/Logistiek Lid Juul Voorhamm-van Wettum (Salta Group Professional education)
Marktsegment Uiterlijke verzorging Lid

Monique Bosch (Gelders Opleidingsinstituut)

Floris Kieboom (Opleidingsinstituut Thomas)

Marktsegment Zorg & Welzijn Lid

Femke Sipkes (Variva Edu Academy)

Linda Duinker-Verhoeven (Salta Group)

Marktsegment Winkelambacht Lid Jeroen van de Reep (KOS kappers)

Coördinatiegroep Vernieuwingstrajecten Kwalificatiestructuur

 

Lid

Robert Goedhart (Technicom)

Marika Horikx (NRTO)

 

 

 

 

02.

COMMISSIES EN OVERLEGORGANEN

Waar Functie Wie
Bestuur VNO-NCW Lid Ciel Stevens
Stakeholdersoverleg NVAO Lid Marjolein Veldhuizen
(NRTO)
Bestuur CRKBO Lid Eric Verduyn
(Salta Group)
Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze 123 Lid Eric Verduyn tevens lid adviesraad nationale Studentenquête (NSE)
(Salta Group)
Werkgroep NSE Lid Simone de Graaf
(TIO)
Adviesraad Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) Lid Elma Schot (Capabel)
Bestuur Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) Lid Ciel Stevens (NRTO)
Overlegtafel Examinering MBO Lid Robert Goedhart
(Technicom)
Ketenoverleg t.b.v. STAP Leden

Nicole Eggermont (IPV)

Justus van Ebbenhorst Tengbergen (Salta Group)

Irma van der Velden (Breederode)

Marijn Heikamp (Calder)

Lara Knijnenburg (LOI)

Beoordelingscommissie subsidieregeling flexibel
Beroepsonderwijs derde leerweg
   
Klankbordgroep Blik op Werk Lid Noortje van Overbeek-van Loon
(JAR opleidingen)
Klankbordgroep Blik op Werk Lid Barbara van Beek
(Capabel Taal)
Stichting EDU-DEX Lid Ria van ‘t Klooster
College voor Toetsen en Examens
Vaststellingscommissie Nederlands 3F
Lid Ariët Verstegen
(TIO)
College voor Toetsen en Examens Vaststellings-commissie Engels B2 Lid Ton Zweers (TIO)
Stuurgroep Coöperatie Examens MBO Lid Juul Voorhamm – van Wettum (Salta group)
Leerwerkloketten Ambassadeur Bozena van Trigt (NRTO)
Stuurgroep Leerwerkloket Rijnmond Lid Bozena van Trigt (NRTO)
Bestuur Health Holland Lid Aernout Visser (Breederode)
Werkgroep mbo hbo Health Holland Lid Rob van Dolder (OPPstap)
Klankbordgroep leerwerkloketten Lid Bozena van Trigt (NRTO)

 

 

03.

voorgedragen door de NRTO

Waar Functie Wie
Landelijke commissie internationale gedragscode Lid Karen Penninga
Landelijke commissie van de pilot Gedragscode MBO 4 Lid Jan van der Heijden
Geschillencommissie Lid Hans Frederik
Ed van den Berg
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Lid Lisa Janssen

04.

Commissies Bureaumedewerkers NRTO

Waar Functie Wie
Commissie Beroepsonderwijs VNO NCW / expertcommissie Onderwijs en Ontwikkelen Lid  Ciel Stevens 
Klankbordgroep Accreditatiestelsel Lid Marjolein Veldhuizen
Kernteam EDUmij Lid Marjolein Veldhuizen
Datakamer Lid Marjolein Veldhuizen
Regiegroep Leerwerkloket Rijnmond Lid Bozena van Trigt
Expertgroep RSF Lid Bozena van Trigt
Tactisch Overleg RIO Lid Marjolein Veldhuizen
Stuurgroep Herregistratie BIG Lid Inge van de Scheur
Adviescommissie L&D Lid Jasper Bekhuis 
Overleggroep TAZ programma Lid Inge van de Scheur
Techniekpact Lid Bozena van Trigt 
RPA Haaglanden Lid Bozena van Trigt