METEN EN VALIDEREN VAN COMPETENTIES

Het meten en valideren van eerder opgedane kennis en (werk-) ervaring levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Het merendeel van het leren van volwassenen vindt plaats tijdens het werk. Door het zichtbaar maken en valideren van die ervaring wordt een medewerker bewust bekwaam en in staat het werk beter te doen. Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het stimuleren en motiveren van werkenden