EQF/NLQF

Het European Qualifications Framework (EQF) is het Europees Kwalificatieraamwerk om opleidingen binnen Europese landen (globaal) te kunnen inschatten op niveau. Het raamwerk is voor zowel door de overheid gereguleerde kwalificaties als niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Het EQF beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Het raamwerk is opgezet ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Alle Europese lidstaten hebben een eigen kwalificatieraamwerk dat is gerelateerd aan het EQF.


NLQF

Het Netherlands Qualifications Framework (NLQF) is het Nederlands Kwalificatieraamwerk. Het NLQF onderscheidt 8 verschillende niveaus van basiseducatie tot doctoraat. Het maakt hiermee formele door OCW gereguleerde kwalificaties en de non-formele private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. De meerwaarde is vooral het bieden van transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt. Sinds juli 2020 is het ook mogelijk om kwalificaties te vergelijken in de database van NLQF.


NCP-NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP-NLQF) is als onafhankelijke organisatie verantwoordelijk voor het invoeren en stimuleren van NLQF. De belangrijkste taken van het NCP-NLQF zijn het inschalen van private kwalificaties, onderhouden van het NLQF-register van ingeschaalde kwalificaties, de voorlichting over NLQF en monitoring van NLQF.

NRTO-leden die met NLQF aan de slag willen, kunnen op basis van het NRTO-keurmerk in aanmerking komen voor een aangepaste validiteitstoets, zodat zij sneller en goedkoper diploma’s of certificaten kunnen inschalen.

Meer informatie vindt u op:
www.nlqf.nl

Zoeken in het register is mogelijk via:
https://database.nlqf.nl/