De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden. 

Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO). 

De missie van de NRTO is

Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Activiteiten van de NRTO

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. De NRTO is gesprekspartner van ministeries, leden van de Tweede Kamer, koepels van het publiek onderwijs, sociale partners, maatschappelijke organisaties als de SER en de Stichting van de Arbeid en de media.

Informatieverstrekking

Leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Zij kunnen bij de NRTO terecht met hun vragen. Ook stelt de NRTO servicedocumenten voor de leden op. 

SERVICEDOCUMENTEN

Kwaliteitsbevordering en bewaking

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod realiseren. Voor meer informatie over kwaliteit en het NRTO-keurmerk.

Klik hier

Verenigen

De NRTO brengt leden met elkaar en met relevante partijen in contact. Zo worden er voor leden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Online dan wel fysieke bijeenkomsten. Bent u benieuwd naar de bijeenkomsten?

Ook werkt de NRTO samen diverse andere organisaties. Een van de samenwerkingen is de Alliantie Samen Werken voor Werk.  

klik hier

Maatschappelijke bijdrage

Leren Loont! Jaarlijks nemen ruim 2,4 miljoen volwassenen deel aan een training of opleiding. 85% van hen volgt deze training of opleiding bij een private opleider. Hierdoor zijn zij in staat om zich voor te bereiden op hun huidige, dan wel toekomstige werk en hun vaardigheden op peil te houden. Zo bieden we perspectief aan Nederland en zijn ondernemingen, werkenden en werkzoekenden. 

Innovatie

Leden van de NRTO zijn ondernemers. Zij werken klant- en resultaatgericht en zijn in staat om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en steeds opnieuw maatwerk te leveren. Hun opleidingsaanbod sluit aan bij de wensen van de arbeidsmarkt. Daarvoor is het nodig dat zij steeds innoveren. Hier treft u een aantal voorbeelden aan.

Ledengroepen binnen de NRTO

01.

Wettelijk erkend onderwijs

 • Voortgezet Onderwijs (vo)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
 • Hoger onderwijs (ho)

02.

Trainingen en opleidingen

 • Persoonlijke vaardigheden
 • Branche- en functiegerichte opleidingen en trainingen
 • VCA/ SOG trainingen
 • Taaltrainingen 
 • Inburgering

03.

Online leren

04.

EVC aanbieders

05.

Exameninstituten

06.

Sectoren

 • Zorg
 • Techniek
 • ICT