Servicedocumenten en RaamCONTRACTEN

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. Bent u lid van de NRTO? Dan kunt u deze inzien in het NRTO- ledenportaal of bij ons opvragen via info@nrto.nl.

Daarnaast heeft de NRTO ook diverse raamcontracten afgesloten. Een overzicht van deze raamcontracten vindt u hier.

 

 • Servicedocument cybersecurity
 • Servicedocument PE-punten
 • Servicedocument privacywetgeving
 • Servicedocument algemene voorwaarden
 • Politieke partijen standpunten zzp 2021
 • Q&A’s stakeholdersgesprek juni 2021
 • Servicedocument zzp
 • Servicedocument btw

Modelovereenkomsten

 • Geen werkgeversgezag
 • Vrije vervanging
 • Tussenkomst
 • Servicedocument Wet bescherming namen en graden
 • Servicedocument aanleveren gegevens HBO-Keuzegids 2018
 • De lerarenbeurs
 • Examencommissies
 • Verslag van werkzaamheden HO (update maart 2018)
 • Checklist Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Wet WHW)
 • Kwaliteit in Verscheidenheid
 • Beoordelingskader Inspectie HO en de bijbehorende bijlage
 • Associate Degree
 • Klachtenprocedure
 • Internationale mobiliteit
 • Servicedocument Verslag van Werkzaamheden
 • Verzuim. Ongeoorloofd verzuim en schoolverlaten
 • Wet Educatie
 • Checklist Wet educatie beroepsonderwijs (Wet WEB)
 • Aanvraagprocedure diploma-erkenning beroepsopleidingen niet-bekostigde instellingen
 • Servicedocument doelmatige leerwegen
 • Urennorm
 • Wetsvoorstel Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging
 • Nationaal kwalificatieraamwerk NLQF