Contributie

 

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet die wordt behaald met trainings-, opleidingsactiviteiten, levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling aanbieden, op concernniveau indien van toepassing.
De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding.
Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen (2022).

Daarnaast betalen leden jaarlijks een bijdrage voor het keurmerk.
€ 50,- voor leden die vallen in categorie 1 en € 350,- voor categorie 2 en hoger.
Zijn er meerdere labels / bv’s aangesloten bij de NRTO? Dan komt er voor ieder label € 50,- bij.

Meer informatie over het NRTO-keurmerk vindt u hier. Indien er een audit wordt afgenomen dan komen er kosten bij voor de audit, deze vindt u hier.

Let op: om lid te kunnen worden van de NRTO dient u:

een minimale omzet te hebben van € 150.000,-.
Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de solvabiliteit. De solvabiliteit dient 25% of hoger te zijn.
En de omzet moet voor meer dan 51% bestaat uit omzet uit training- en/of opleidings- en/ of EVC activiteiten.

Kijk voor alle toelatingscriteria hier:

  1. Verklaring nieuwe leden
  2. Toelatingscriteria

Omzetcategorie

Contributie 2022

vanaf 150.000 tot 1.000.000

€ 1.500

1.000.001 β€” 2.000.000

€ 2.250

2.000.001β€” 5.000.000

€ 4.000

5.000.001β€”10.000.000

€ 8.000

10.000.001β€” 20.000.000

€ 12.000

20.000.001-50.000.000

€ 15.000

50.000.001-100.000.000

€ 25.000

vanaf 100.000.001

€ 50.000