Contributie

 

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet die wordt behaald met trainings-, opleidingsactiviteiten, levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling aanbieden, op concernniveau indien van toepassing.
De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding.
Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen (2021).

Daarnaast betalen leden jaarlijks een bijdrage voor het keurmerk.
€ 50,- voor leden die vallen in categorie 1 en € 350 voor categorie 2 en hoger.
Zijn er meerdere labels / bv’s aangesloten bij de NRTO? Dan komt er voor ieder label € 50,- bij.

Meer informatie over het NRTO-keurmerk vindt u hier. Indien er een audit wordt afgenomen dan komen er kosten bij voor de audit, deze vindt u hier.

Let op: om lid te kunnen worden van de NRTO dient u:

een minimale omzet te hebben van € 150.000,-.
Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de solvabiliteit. De solvabiliteit dient 25% of hoger te zijn.
En de omzet moet voor meer dan 51% bestaat uit omzet uit training- en/of opleidings- en/ of EVC activiteiten.

Kijk voor alle toelatingscriteria hier:

  1. Verklaring nieuwe leden
  2. Toelatingscriteria

Omzetcategorie

Contributie 2021

vanaf 150.000 tot 1.000.000

€ 1.500

1.000.001 β€” 2.000.000

€ 2.250

2.000.001β€” 5.000.000

€ 4.000

5.000.001β€”10.000.000

€ 8.000

10.000.001β€” 20.000.000

€ 12.000

20.000.001-50.000.000

€ 15.000

50.000.001-100.000.000

€ 25.000

vanaf 100.000.001

€ 50.000

Β 

Β 

<h2><span style=”font-size: 180%;”>6 voordelen van lidmaatschap</span></h2>

<h2><span style=”color: #282828; font-size: 80%;”>BELANGEN BEHARTIGEN</span></h2>

<p>Wij komen op voor uw belangen. Wij hebben een groot netwerk bij ministeries, politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en laten uw stem daar horen.</p>
<p></br></p>

<h2><span style=”color: #282828; font-size: 80%;”>INFORMATIEVERSTREKKING</span></h2>

<p>U wordt op de hoogte gehouden van belangrijke en interessante ontwikkelingen. Tevens kunt u met uw vragen bij de NRTO terecht en ontvangt u 1 keer per week een nieuwsbrief met relevante artikelen en nieuwsberichten.</p>

<h2><span style=”color: #282828; font-size: 80%;”>NRTO KEURMERK</span></h2>

<p>Met ons keurmerk toont u uw klanten en subsidiegevers dat u staat voor kwaliteit en professionaliteit.</p>
<p></br></br></p>

<h2><span style=”color: #282828; font-size: 80%;”>VERENIGEN EN NETWERKEN</span></h2>

<p>U komt in contact met andere opleiders en relevante stakeholders. De NRTO is een actieve vereniging en organiseert zowel digitale als fysieke bijeenkomsten. U kunt dan volop netwerken.</p>

<h2 class=”uppercase”><span style=”color: #282828; font-size: 80%;”>Onderzoeken</span></h2>

<p>U ontvangt gratis onderzoeken naar de omvang van de markt, naar trends en naar inkoop door bedrijven.</p>

<h2 class=”uppercase”><span style=”color: #282828; font-size: 80%;”>Geschillencommissie</span></h2>

<p>Indien u zich richt op de consumentenmarkt bent u aangesloten bij de Geschillencommissie.</p>

<h2><span style=”font-size: 180%;”>Het lidmaatschap aanvragen</span></h2>

<p><span style=”font-size: 115%;”>Wilt u lid worden van de NRTO? U bent van harte welkom!<br /></span><span style=”font-size: 120%;”><span style=”font-weight: 400;”>Via onderstaande stappen kunt u lidmaatschap van de NRTO aanvragen.</span></span></p>

<p><span style=”color: #333;”><em>De doorlooptijd van een aanvraag is ongeveer 4 weken. Indien een aanvraag onvolledig is dan loopt deze doorlooptijd op.</em></span></p>

<h2><span style=”font-size: 180%;”>Contributie</span></h2>

<p class=”lead”><span style=”font-weight: 400;”>De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet die wordt behaald met trainings-, opleidingsactiviteiten, levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling aanbieden, op concernniveau indien van toepassing.</span><span style=”font-weight: 400;”><br /></span><span style=”font-weight: 400;”>De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding.</span><span style=”font-weight: 400;”><br /></span><span style=”font-weight: 400;”>Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen (2021).</span></p>

<p><span style=”font-weight: 400;”>Daarnaast betalen leden jaarlijks een bijdrage voor het keurmerk.</span><span style=”font-weight: 400;”><br /></span><span style=”font-weight: 400;”>€ 50,- voor leden die vallen in categorie 1 en € 350 voor categorie 2 en hoger.</span><span style=”font-weight: 400;”><br /></span><span style=”font-weight: 400;”>Zijn er meerdere labels / bv’s aangesloten bij de NRTO? Dan komt er voor ieder label € 50,- bij.</span><span style=”font-weight: 400;”><br /></span><span style=”font-weight: 400;”><br /></span><a href=”/kwaliteit/keurmerk/”><span style=”font-weight: 400;”>Meer informatie over het NRTO-keurmerk vindt u hier</span></a><span style=”font-weight: 400;”>. Indien er een audit wordt afgenomen dan komen er kosten bij voor de audit, </span><a href=”https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Certificerende-instellingen-voor-volledige-NRTO-audit1.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”font-weight: 400;”>deze vindt u hier</span></a><span style=”font-weight: 400;”>.</span></p>
<p>Let op: om lid te kunnen worden van de NRTO dient u: </p>
<p>een minimale omzet te hebben van € 150.000,-. <br />Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de solvabiliteit. De solvabiliteit dient 25% of hoger te zijn. <br />En de omzet moet voor meer dan 51% bestaat uit omzet uit training- en/of opleidings- en/ of EVC activiteiten.<br /><br />Kijk voor alle toelatingscriteria hier:</p>
<ol>
<li><a href=”https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/20210105-def-Verklaring-nieuwe-leden.docx” target=”_blank” rel=”noopener”>Verklaring nieuwe leden</a></li>
<li><a href=”https://www.nrto.nl/lid-worden/toelatingscriteria/” target=”_blank” rel=”noopener”>Toelatingscriteria</a></li>
</ol>
<p> </p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p><b>Omzetcategorie</b></p>
</td>
<td>
<p><b>Contributie 2021</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>vanaf 150.000 tot 1.000.000</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 1.500</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>1.000.001 β€” 2.000.000</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 2.250</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>2.000.001β€” 5.000.000</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 4.000</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>5.000.001β€”10.000.000</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 8.000</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>10.000.001β€” 20.000.000</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 12.000</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>20.000.001-50.000.000</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 15.000</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>50.000.001-100.000.000</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 25.000</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>vanaf 100.000.001</span></p>
</td>
<td>
<p><span style=”font-weight: 400;”>€ 50.000</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[/col]
Wilt u liever telefonisch contact met ons?

Aarzel dan niet om ons te bellen op 030-267 37 78 of per e-mail: info@nrto.nl

[/row] [/section]