Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet die wordt behaald (trainings-, opleidingsactiviteiten, levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling aanbieden op concernniveau indien van toepassing). De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding.


Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen.

Omzetcategorie

Contributie 

vanaf 150.000 tot 1.000.000

€ 1.500

1.000.001 – 2.000.000

€ 2.250

2.000.001- 5.000.000

€ 4.000

5.000.001 – 10.000.000

€ 8.000

10.000.001 – 20.000.000

€ 12.000

20.000.001- 50.000.000

€ 15.000

50.000.001-100.000.000

€ 25.000

vanaf 100.000.001

€ 50.000

Daarnaast betalen leden jaarlijks een bijdrage voor het keurmerk.
€ 50,- voor leden die vallen in categorie 1 en € 350,- voor categorie 2 en hoger.
Zijn er meerdere labels / bv’s aangesloten bij de NRTO? Dan komt er voor ieder label € 50,- bij.