NRTO-keurmerk EN CRKBO-registratie

Heeft u een CRKBO-registratie als instelling dan kunt u het NRTO-keurmerk behalen via een gecombineerde NRTO/CRKBO-audit. De documenten en gegevens die u nodig heeft voor het behalen van het NRTO-keurmerk, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

Uw CRKBO-registratie

Let op: U kunt er ook voor kiezen het NRTO-keurmerk te behalen door de NRTO-audit te laten uitvoeren in plaats van de gecombineerde NRTO/CRKBO-audit.

Het NRTO-keurmerk behalen

Heeft u de ingevulde kwaliteitsverklaring en een bewijs van uw CRKBO-registratie en aanvullende audit opgestuurd, dan behaalt u het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig, maar zodra uw CRKBO-registratie tussentijds verloopt dient u een gecombineerde NRTO/CRKBO-audit te laten afnemen door CPION. In de jaren dat u geen audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie.

De zelfevaluatie uitvoeren

Bij het uitvoeren van de zelfevaluatie gaat u als volgt te werk:

Documenten zelfevaluatie bewaren

U hoeft de zelfevaluatie niet op te sturen. Maar bewaar de zelfevaluatie, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende NRTO/CRKBO-audit.