COMMISSIES

01.

Commissie van deskundigen NRTO-keurmerk

Het bewaken van de inhoud en de procedures en het aanpassen van het NRTO-keurmerk en de procedures aan eventuele veranderingen binnen het private opleidersveld wordt geborgen door de commissie van deskundigen.

Deze commissie wordt gevormd door een gevarieerde vertegenwoordiging vanuit de leden:

Wie Functie
Alice Bavinck Voorzitter van de commissie. Lid van het NRTO-bestuur met de portefeuille: NRTO-keurmerk
Harald Kruithof Talen
Barbara Kramer Exameninstellingen
Roy Pollmann Leiderschap en communicatie, techniek en veiligheid
Ellen Smit Online

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via keurmerk@nrto.nl of 030-267 3778.

02.

Commissie Kwaliteitshandhaving

De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt binnen de NRTO de kwaliteit. Ook controleert de commissie of nieuwe leden voldoen aan de toelatingscriteria.

De commissie van Kwaliteitshandhaving bestaat uit:

Wie Functie
Camiel Gielkens Voorzitter
Ciel Stevens Lid
Selma Demirtas                Secretaris

03.

Commissie van Beroep voor Examens

Opleidings- of exameninstellingen die lid zijn van de NRTO kunnen zich bij de commissie van Beroep voor Examens van de NRTO aansluiten. Studenten en cursisten kunnen bij de commissie in beroep gaan tegen beslissingen van een examencommissie en/of het orgaan bij een opleidings- of exameninstelling dat een diploma toekent, zoals onder andere bedoeld in de WEB en/of de WHW.

De commissie bestaat uit vijf leden, waarbij 3 leden roulerend een klacht behandelen. De leden zijn niet werkzaam of op een andere manier gelieerd aan een onderwijsinstelling die lid is van de NRTO.

Het reglement is opvraagbaar bij de secretaris van de commissie via cvbe@nrto.nl. De Commissie van Beroep voor examens heeft diverse uitspraken gedaan, onderstaand treft u deze aan:

04.

Commissie van beroep NRTO-keurmerk

Aanvragers en keurmerkhouders kunnen bij deze commissie een beroep indienen. Een eventueel beroep moet betrekking hebben op het niet toekennen van het NRTO-keurmerk of het niet verlengen dan wel het (tijdelijk) intrekken van het NRTO-keurmerk.

De commissie bestaat uit:

Wie Functie
de heer Corné Broers Voorzitter
de heer Ed van den Berg Lid
de heer Jasper Bekhuis Secretaris vanuit het NRTO-bureau)