COMMISSIES

01.

Commissie van deskundigen NRTO-keurmerk

Het bewaken van de inhoud en de procedures en het aanpassen van het NRTO-keurmerk en de procedures aan eventuele veranderingen binnen het private opleidersveld wordt geborgen door de commissie van deskundigen.

Deze commissie wordt gevormd door een gevarieerde vertegenwoordiging vanuit de leden:

Wie Functie
Lodewijk van Ommeren (voorzitter van de commissie en lid van het NRTO-bestuur, trainingsinstituten)
Harald Kruithof (talen)
Barbara Kramer (exameninstellingen)
Alice Bavinck (online/examens/trainingen)
Ellen Smit (online)
Silvan Ammeraal-Blokker (secretaris vanuit bureau NRTO)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via keurmerk@nrto.nl of 030-267 3778.

02.

Commissie Kwaliteitshandhaving

De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt binnen de NRTO de kwaliteit. Ook controleert de commissie of nieuwe leden voldoen aan de toelatingscriteria voor.

De commissie van Kwaliteitshandhaving bestaat uit:

Wie Functie
Niek Jan van Kesteren voorzitter
 Ria van ’t Klooster lid
Silvan Ammeraal lid

03.

Commissie van Beroep voor Examens

Opleidings- of exameninstellingen die lid zijn van de NRTO kunnen zich bij de commissie van Beroep voor Examens van de NRTO aansluiten. Studenten en cursisten kunnen bij de commissie in beroep gaan tegen beslissingen van een examencommissie en/of het orgaan bij een opleidings- of exameninstelling dat een diploma toekent, zoals onder andere bedoeld in de WEB en/of de WHW.

De commissie bestaat uit vijf leden, waarbij 3 leden roulerend een klacht behandelen. De leden zijn niet werkzaam of op een andere manier gelieerd aan een onderwijsinstelling die lid is van de NRTO.

Het reglement is opvraagbaar bij de secretaris van de commissie via cvbe@nrto.nl. De Commissie van Beroep voor examens heeft diverse uitspraken gedaan, onderstaand treft u deze aan:

04.

Commissie van beroep NRTO-keurmerk

Aanvragers en keurmerkhouders kunnen bij deze commissie een beroep indienen. Een eventueel beroep moet betrekking hebben op het niet toekennen van het NRTO-keurmerk, het niet verlengen dan wel het (tijdelijk) intrekken van het NRTO-keurmerk.

De commissie bestaat uit:

Wie Functie
de heer Ton Vis (voorzitter)
mevrouw Joke Elzenaar (lid)
de heer Ed van den Berg (lid)
de heer Jasper Bekhuis (secretaris vanuit bureau NRTO)