Oplossen arbeidsmarktvraagstukken en tekorten

Een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is een kerndoel van Nederland. De huidige arbeidsmarkt heeft knelpunten ten aanzien van tekort en krimp sectoren, mobiliteit, en inzetbaarheid van mensen. Daarbij spelen ook maatschappelijke vragen over de kwaliteit van werk. Bij het oplossen van deze knelpunten en vraagstukken zijn de private opleiders onmisbaar.


Tegengaan tekorten

Door middel van omscholing, bijscholing en nieuwe instroom vervullen private opleiders naast gespecialiseerde branche opleiders een onmisbare rol bij het tegengaan van de tekorten in beroepsgroepen, zoals de zorg, de techniek, en ICT. Door middel van maatwerk om-, bij- en  opscholing, flexibiliteit in het aanbod (bijv. met startdata en opleidingsvorm) en persoonlijke begeleiding helpen en houden private opleiders mensen aan het werk. Daarbij leveren zij een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de tekorten en bieden zij mensen nieuw perspectief, een nieuwe toekomst. 


Samenwerking bedrijfsleven

Private opleiders zijn in staat om samen met het bedrijfsleven de beoogde leerresultaten vast te stellen en hiertoe doelgericht op te leiden. Door hun maatwerkaanpak zijn zij als geen ander in staat om de talenten van (werkende) mensen te ontwikkelen. Doordat private opleiders werken met docenten en trainers met praktijkervaring, kunnen zij snel en gericht inspelen op arbeidsmarktvraagstukken.

De NRTO ondersteunt en initieert verscheidene initiatieven om de arbeidsmarkt te versterken. Daarom is de NRTO onderdeel van het Platform Toekomst van de Arbeid  en de alliantie Samen Werken voor Werk.