Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden consumenten

De Consumentenbond heeft bekend gemaakt dat het wettelijke niveau van consumentenbescherming inmiddels zo hoog is dat afspraken met brancheorganisaties in tweezijdige (= door de Consumentenbond goedgekeurde) algemene voorwaarden niet meer nodig zijn. Dit geldt niet alleen voor deze algemene voorwaarden maar voor alle met brancheorganisaties afgesproken tweezijdige algemene voorwaarden. Zie desgewenst ook de toelichting van De Consumentenbond. Wij hebben met De Consumentenbond afgesproken om de algemene voorwaarden versie consumenten (voorlopig) ongewijzigd te laten. Als lid van de NRTO hoeft u dan ook thans geen actie te ondernemen.

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

Also available in English

algemene voorwaarden zakelijke afnemers

Voor de zakelijke markt geldt dat opleiders over algemene voorwaarden moeten beschikken.