Opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Uit het onderzoek ‘Ik wil verder leren.nl’ is gebleken dat het helpt als informatie over beschikbare opleidingen op 1 plek te vinden is. Voor werkenden en werkzoekenden is het dan makkelijker om snel een passende opleiding te vinden. Het is dan ook makkelijker om de stap te zetten om verder te scholen en te ontwikkelen.
De overheid heeft daarom de website ‘Leeroverzicht’ ontwikkeld. Hierop staat betrouwbare en onafhankelijke informatie over opleidingen. En over financiële regelingen.

Werk je of zoek je werk en wil je een opleiding doen? De website Leeroverzicht helpt je een passende opleiding te vinden en manieren om die te betalen. Heb je hulp nodig? Vind dan een loopbaanadviseur in de buurt. Deze website heeft drie pijlers: Opleidingen, Financieringen en Loopbaanadvies. Werk aan je ontwikkeling en bezoek het Leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen op www.leeroverzicht.nl. Dit is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Leeroverzicht helpt je een passende opleiding te vinden.
Formeel opleidingsaanbod Leeroverzicht maakt gebruik van 3 bronnen met opleidingsgegevens: het opleidingenregister van de Stichting EDU-DEX het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) en van het HOVI-bestand (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie). Leeroverzicht is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Leeroverzicht helpt je een passende opleiding te vinden.

Opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Uit het onderzoek ‘Ik wil verder leren.nl’ is gebleken dat het helpt als informatie over beschikbare opleidingen op 1 plek te vinden is. Voor werkenden en werkzoekenden is het dan makkelijker om snel een passende opleiding te vinden. Het is dan ook makkelijker om de stap te zetten om verder te scholen en te ontwikkelen.

De overheid heeft daarom de website ‘Leeroverzicht’ ontwikkeld. Hierop staat betrouwbare en onafhankelijke informatie over opleidingen. En over financiële regelingen.

Alle opleidingen op 1 plek

Op Leeroverzicht staan alle soorten opleidingen voor mensen die werken of werk zoeken. Bijvoorbeeld:

 • trainingen en cursussen;
 • praktijkleren;
 • opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma

Om in te schrijven voor een opleiding verwijst Leeroverzicht door naar de website van de opleider.

Manieren om een opleiding te betalen

De overheid of de werkgever vergoedt soms (gedeeltelijk) de kosten voor een opleiding. Op Leeroverzicht staan manieren om (een deel van) de opleiding te betalen, zoals:

 • subsidies, 
 • leningen, 
 • beurzen, 
 • voorschotten.

Leeroverzicht verwijst door naar de website van de organisatie die de subsidie geeft. Op Leeroverzicht staat niet of u subsidie kunt krijgen. Dat is afhankelijk van de subsidievoorwaarden.

Loopbaanadviseurs in de buurt

Op Leeroverzicht staat ook informatie over advies en ondersteuning bij het kiezen van een opleiding. Leeroverzicht verwijst door naar een Leerwerkloket in de buurt. En naar andere organisaties die loopbaan- of scholingsadvies kunnen geven.

Opdrachtgever Leeroverzicht

Leeroverzicht is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW heeft dit in samenwerking gedaan met: 

 • het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); 
 • vakbonden; 
 • werkgeversorganisaties; 
 • (publieke en private) onderwijskoepels.