Uit het onderzoek ‘Ik wil verder leren.nl’ is gebleken dat het helpt als informatie over beschikbare opleidingen op 1 plek te vinden is. Voor werkenden en werkzoekenden is het dan gemakkelijker om snel een passende opleiding te vinden. Het is dan ook gemakkelijker om de stap te zetten om verder te scholen en te ontwikkelen. De arbeidsmarkt verandert snel. Er is vraag naar personeel met de juiste kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat werkenden en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt daarbij met een overzicht van opleidingen en financiële regelingen. De overheid heeft daarom de website ‘Leeroverzicht’ ontwikkeld. Hierop staat betrouwbare en onafhankelijke informatie over opleidingen, financiële regelingen en adressen voor loopbaanadvisering.

Er zijn diverse websites waarbij geprobeerd wordt overzicht te geven van alle opleidingen in Nederland. Niet alleen handig voor potentiële studenten maar ook voor opleiders die hun aanbod onder de aandacht willen brengen. Daarnaast zijn er diverse financiële regelingen waarvan potentiële studenten gebruik kunnen maken, ook deze zijn vaak onbekend. De overheid wil met haar Leeroverzicht naar een zo compleet mogelijk overzicht streven. Als NRTO-lid komt jouw aanbod extra in de spotlight doordat het NRTO-keurmerk een van de trefwoorden is waarop gefilterd kan worden. Ons keurmerk is een teken van kwaliteit, en op deze manier wordt dit nogmaals benadrukt. De kans dat een student kiest voor een opleiding met een NRTO-keurmerk wordt hiermee vergroot.

 

 

Hoe kom je als opleider op het Leeroverzicht?

Om als opleider zichtbaar te zijn op het Leeroverzicht zijn een aantal acties ondernomen. Alle opleiders die in het STAP-register stonden zijn reeds opgenomen, net zoals alle opleiders die geregistreerd staan bij EDU-DEX, het Register Instellingen en opleidingen (RIO) en Hoger Onderwijs Voorlichtingsinformatie (HOVI). Ingeschreven staan bij een van bovenstaande registers is dus een vereist om in het overzicht te belanden.

Werk je of zoek je werk en wil je een opleiding doen? De website Leeroverzicht helpt je een passende opleiding te vinden en manieren om die te betalen. Heb je hulp nodig? Vind dan een loopbaanadviseur in de buurt. Deze website heeft drie pijlers: Opleidingen, Financieringen en Loopbaanadvies. Werk aan je ontwikkeling en bezoek het Leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen op www.leeroverzicht.nl. Dit is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Leeroverzicht helpt je een passende opleiding te vinden.
Formeel opleidingsaanbod Leeroverzicht maakt gebruik van 3 bronnen met opleidingsgegevens: het opleidingenregister van de Stichting EDU-DEX het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) en van het HOVI-bestand (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie). Leeroverzicht is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Leeroverzicht helpt je een passende opleiding te vinden.

Soorten onderwijs

Op Leeroverzicht staan alle soorten opleidingen voor mensen die werken of werk zoeken. Bijvoorbeeld: trainingen en cursussen, praktijkleren en opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Om in te schrijven voor een opleiding verwijst Leeroverzicht door naar de website van de opleider. Er kan gezocht worden met het filter “NRTO-keurmerk”, op deze manier weten deelnemers dat een opleider over ons kwaliteitskeurmerk beschikt.

Financiële hulp

De overheid of de werkgever vergoedt soms (gedeeltelijk) de kosten voor een opleiding. Op Leeroverzicht staan manieren om (een deel van) de opleiding te betalen, zoals: subsidie, leningen, beurzen en voorschotten. Leeroverzicht verwijst door naar de website van de organisatie die de subsidie geeft. Geïnteresseerden zien niet of zij een subsidie kunnen krijgen, dit is afhankelijk van de subsidievoorwaarden.

Loopbaanadviseurs in de buurt

Op Leeroverzicht staat ook informatie over advies en ondersteuning bij het kiezen van een opleiding. Leeroverzicht verwijst door naar een Leerwerkloket in de buurt en naar andere organisaties die loopbaan- of scholingsadvies kunnen geven.

Opdrachtgever Leeroverzicht

Leeroverzicht is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW heeft dit in samenwerking gedaan met; het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), vakbonden, werkgeversorganisaties (zoals de NRTO) en (publieke en private) onderwijskoepels.