Ondernemerschap

Wat alle leden van de NRTO bindt is dat het ondernemers zijn in de opleidingenmarkt. Ze ontvangen geen structurele subsidie van de overheid. De NRTO is voor ondernemerschapsvraagstukken lid van VNO-NCW en voor werkgeverschapsvraagstukken lid van AWVN. Wij delen actief informatie vanuit VNO-NCW en AWVN met onze leden. 

Als ondernemers in het onderwijs lopen leden tegen een aantal specifieke vraagstukken aan zoals toegang tot subsidies en fiscale regelingen. Naast onze belangenbehartiging en informatievoorziening hebben leden toegang tot diverse servicedocumenten. Voorbeelden van documenten die exclusief voor leden zijn:  

  • Servicedocument Cybersecurity
  • Servicedocument PE-punten
  • Servicedocument Privacywetgeving
  • Servicedocument Algemene voorwaarden
  • Servicedocument Zzp
  • Servicedocument Btw

Door in te loggen op het ledengedeelte van onze website zijn deze servicedocumenten raadpleegbaar.