gelijk speelveld

Private aanbieders van opleiding en training opereren in een markt waarin ook door de overheid bekostigde aanbieders actief zijn. De NRTO is er alert op dat concurrentie plaatsvindt op basis van een gelijk speelveld, en dat er bijvoorbeeld geen overheidsgeld gebruikt wordt voor private activiteiten. 

Onderwijs valt buiten de Wet Markt en Overheid. Wel is de zogenoemde notie Helderheid van toepassing. Bekostigde onderwijsinstellingen moeten tenminste de integrale kostprijs doorberekenen bij private activiteiten. Twijfelt u of een bekostigde onderwijsinstelling een private activiteit tegen de integrale kostprijs in de markt heeft gezet? Schroom dan niet om een Klacht in te dienen