Gedragscode

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscodes. De beginselen in deze gedragscode zijn:

1

Zorgvuldigheidsbeginsel

2

Rechtszekerheidsbeginsel

3

Redelijkheidsbeginsel

4

Betrouwbaarheidsbeginsel

5

Kenbaarheidsbeginsel

Alleen diΓ© onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden.

Download de laatste versie:

NRTO Gedragscode 

Download (pdf, 581 kb)

 

NRTO Code of conductΒ 

Download (pdf, 577 kb)

(English version)