Gedragscode

Alleen diΓ© onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden. Leden die hoger onderwijs aanbieden moeten daarnaast aan de gedragscode voldoen zoals die is afgestemd met de Inspectie van het Onderwijs.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscode. De beginselen in deze gedragscode zijn:

1

Zorgvuldigheidsbeginsel

2

Rechtszekerheidsbeginsel

3

Redelijkheidsbeginsel

4

Betrouwbaarheidsbeginsel

5

Kenbaarheidsbeginsel

NRTO Gedragscode 

Download (pdf, 581 kb)

 

NRTO Code of conduct 

Download (pdf, 577 kb)

(English version)

Gedragscode privaat hoger onderwijs

Download (pdf, 352 kb)