Gedragscode

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscodes. De beginselen in deze gedragscode zijn:

1

Zorgvuldigheidsbeginsel

2

Rechtszekerheidsbeginsel

3

Redelijkheidsbeginsel

4

Betrouwbaarheidsbeginsel

5

Kenbaarheidsbeginsel

Alleen diΓ© onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden.

Er zijn twee soorten gedragscodes, een voor de consumentenmarkt en een voor de business-to-business markt.

NRTO Gedragscode consumenten

Download de Nederlandse versie (pdf, 418 kb)

Also available in English (pdf, 424 kb)

 

NRTO Gedragscode beroep en bedrijf

Download de Nederlandse versie (pdf, 401 kb)

Also available in English (pdf, 355 kb)