Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen NRTO-lidmaatschap en NRTO-keurmerk

Het keurmerk geeft leden een duidelijk voordeel ten opzichte van niet-leden, die niet door een externe partij gecontroleerd worden op de door de NRTO vastgestelde relevante kwaliteitseisen. Kritische inkopers van opleidingen wegen dit aspect zeker mee bij hun keuze voor een opleider, wat leidt tot een onderscheidend vermogen voor NRTO-leden. Het NRTO-keurmerk komt tevens terug in diverse regelingen, zoals bijvoorbeeld het UWV Inkoopkader, de subsidieregeling Tel mee Met Taal en andere regionale subsidieregelingen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Op deze pagina kunt u de kosten vinden van het NRTO-lidmaatschap.

Een eerste vereiste is om lid te worden van de NRTO. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap. Na toekenning van het lidmaatschap kan het keurmerk aangevraagd worden. Afhankelijk van uw situatie moet er eerst mogelijk een audit afgenomen worden.

Er zijn diverse criteria waar u aan moet voldoen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar:

 • De financiële bedrijfscontinuïteit van de organisatie
 • Moet er bij de aanvraag een UBO-registratie aangeleverd worden (voor eenmanszaken geldt de UBO-registratieplicht niet)
 • Het lid dient zijn omzet hoofdzakelijk (51% of meer) te behalen uit privaat onderwijs

Lees hier alle toelatingscriteria.

De NRTO heeft 8 kwaliteitseisen. 

 1. Transparantie over producten & diensten
 2. Helderheid over leeruitkomsten
 3. Nakomen gemaakte afspraken
 4. Meting van klanttevredenheid
 5. Deskundigheid docenten, trainers en adviseurs
 6. Investering in de deskundigheid van personeel
 7. Ordelijkheid van processen
 8. Streven naar continue verbetering

Deze 8 kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een checklist waaraan alle leden moeten voldoen. Via deze link kunt u de checklist inzien.

Ja, van alle leden wordt verwacht dat zij binnen 1 jaar na het toekennen van het lidmaatschap het NRTO-keurmerk behalen. Leden die het keurmerk al behaald hebben, moeten dit ieder jaar middels het invullen van de kwaliteitsverklaring her registreren. Bij het niet voldoen aan de vereisten heeft dit gevolgen voor het lidmaatschap. Dit staat verder beschreven in de norm.

Wanneer u een audit moet laten afnemen dan komen hier kosten bij kijken, bekijk de kosten hier. Daarnaast betaalt iedere keurmerkhouder een jaarlijkse bijdrage om het keurmerk te administreren en te onderhouden. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie betaalt u jaarlijks 50 of 350 euro.

Er zijn meerdere certificerende instellingen die audits voor het NRTO-keurmerk kunnen uitvoeren:

 • Leden die de volledige NRTO-audit laten afnemen: Kiwa, CIIO of CPION.
 • Leden die de CRKBO-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen:
 • CPION.
 • Leden die de Blik op Werk-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen: Kiwa.
 • Leden die de EVC-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen: Hobéon.

Zie meer gegevens op nrto.nl/keurmerk, onderaan de pagina.

De audit wordt uitgevoerd door de certificerende instelling. U kunt hiervoor contact opnemen met een certificerende instelling. U maakt met hen een afspraak, zodat zij bij u op locatie de audit kunnen afnemen. Samen met u en/of een medewerker van uw organisatie zal de checklist doorlopen worden. Hierbij moet u bij sommige vragen processen kunnen aantonen en/of documenten overleggen. Alles wat de auditor te zien krijgt zal vertrouwelijk behandeld worden. De eisen kunt u teruglezen in de checklist.

Er is een checklist opgesteld. Hierin staat aan welke eisen u moet voldoen. Dit is zowel noodzakelijk voor de zelfevaluatie, als voor de audit. Deze checklist kunt u hier bekijken. Voor vragen hierover kunt u mailen naar keurmerk@nrto.nl. Bij de checklist hoort ook een toelichting aan waarin eisen in de checklist toegelicht worden.

Een volledige NRTO-audit is vier jaar geldig, in de tussenliggende jaren bewaakt u zelf de kwaliteit van uw organisatie middels een zelfevaluatie. Na vier jaar laat u opnieuw een heraudit afnemen. Met de zelfevaluatie werkt u volgens de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus om zo uw interne processen continue te verbeteren. Zelfevaluatie voert u dus jaarlijks uit, met uitzondering van het jaar waarin u de heraudit weer laat afnemen. Let op: dit geldt niet voor leden met een vrijstelling (wettelijke erkenning of ISO 9001). 

Als u lid bent van de NRTO en als u actief bent op de consumentenmarkt, dan bent u automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie.

Mocht u, om wat voor een reden dan ook, besluiten om het lidmaatschap op te zeggen dan zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

 • Opzegging vóór 1 oktober > dan is uw lidmaatschap beëindigd per 31 december van dat kalenderjaar
 • Bij opzegging na 1 oktober dan is uw lidmaatschap beëindigd per 31 december één kalenderjaar later. Voorbeeld: op 2 oktober 2023 doet u de opzegging dan is uw lidmaatschap beëindigd per 31 december 2024

Let op! U heeft tijd en geld geïnvesteerd in het NRTO-Keurmerk. Wanneer u besluit om niet meer lid te zijn van de NRTO verliest u naast alle ledenvoordelen ook het waardevolle NRTO-Keurmerk. Meer informatie over het opzeggen vindt u terug in onze statuten.