Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen rondom het NRTO-lidmaatschap, het NRTO-keurmerk en de Subsidie STAP-budget.

Veelgestelde vragen NRTO-lidmaatschap en NRTO-keurmerk

Een eerste vereiste is om lid te worden van de NRTO. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap. Na toekenning van het lidmaatschap kan het keurmerk aangevraagd worden. Afhankelijk van uw situatie moet er eerst mogelijk een audit afgenomen worden.

Wanneer u een audit moet laten afnemen dan komen hier kosten bij kijken, bekijk de kosten hier. Daarnaast betaalt iedere keurmerkhouder een jaarlijkse bijdrage om het keurmerk te administreren en te onderhouden. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie betaalt u jaarlijks 50 of 350 euro.

Als u lid bent van de NRTO en als u actief bent op de consumentenmarkt, dan bent u automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie.

Op deze pagina kunt u de kosten vinden van het NRTO-lidmaatschap.

Ja, van alle leden wordt verwacht dat zij binnen 1 jaar na het toekennen van het lidmaatschap het NRTO-keurmerk behalen. Leden die het keurmerk al behaald hebben, moeten dit ieder jaar middels het invullen van de kwaliteitsverklaring her registreren. Bij het niet voldoen aan de vereisten heeft dit gevolgen voor het lidmaatschap. Dit staat verder beschreven in de norm.

Er zijn meerdere certificerende instellingen die audits voor het NRTO-keurmerk kunnen uitvoeren:

 • Leden die de volledige NRTO-audit laten afnemen: Kiwa, CIIO of CPION.
 • Leden die de CRKBO-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen:
 • CPION.
 • Leden die de Blik op Werk-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen: Kiwa.
 • Leden die de EVC-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen: HobΓ©on.

Zie meer gegevens op nrto.nl/keurmerk, onderaan de pagina.

Het keurmerk geeft leden een duidelijk voordeel ten opzichte van niet-leden, die niet door een externe partij gecontroleerd worden op de door de NRTO vastgestelde relevante kwaliteitseisen. Kritische inkopers van opleidingen wegen dit aspect zeker mee bij hun keuze voor een opleider, wat leidt tot een onderscheidend vermogen voor NRTO-leden. Het NRTO-keurmerk komt tevens terug in diverse regelingen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

De NRTO heeft 8 kwaliteitseisen. 

 1. Transparantie over producten & diensten
 2. Helderheid over leeruitkomsten
 3. Nakomen gemaakte afspraken
 4. Meting van klanttevredenheid
 5. Deskundigheid docenten, trainers en adviseurs
 6. Investering in de deskundigheid van personeel
 7. Ordelijkheid van processen
 8. Streven naar continue verbetering

Deze 8 kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een checklist waaraan alle leden moeten voldoen. Via deze link kunt u de checklist inzien.

De audit wordt uitgevoerd door de certificerende instelling. U kunt hiervoor contact opnemen met een certificerende instelling. U maakt met hen een afspraak, zodat zij bij u op locatie de audit kunnen afnemen. Samen met u en/of een medewerker van uw organisatie zal de checklist doorlopen worden. Hierbij moet u bij sommige vragen processen kunnen aantonen en/of documenten overleggen. Alles wat de auditor te zien krijgt zal vertrouwelijk behandeld worden. De eisen kunt u teruglezen in de checklist.

Er is een checklist opgesteld. Hierin staat aan welke eisen u moet voldoen. Dit is zowel noodzakelijk voor de zelfevaluatie, als voor de audit. Deze checklist kunt u hier bekijken. Voor vragen hierover kunt u mailen naar keurmerk@nrto.nl. Bij de checklist hoort ook een toelichting aan waarin eisen in de checklist toegelicht worden.

U dient jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren doormiddel van het doorlopen en intern bespreken van de NRTO. Hierbij voert u dus jaarlijks een interne audit uit, wat helpt bij het verbeteren van de interne processen en een goede voorbereiding op de audit. Met de zelfevaluatie werkt u volgens de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus. Dit geldt niet voor leden met een vrijstelling (wettelijke erkenning of ISO 9001).

De kwaliteitsverklaring is een document waarin u verklaart dat uw organisatie ofwel in het betreffende jaar de NRTO-audit heeft doorlopen (of de jaren erna in deze cyclus meeloopt) of vrijstelling hiervoor heeft gehad. Daarnaast geeft u aan of u de zelfevaluatie heeft uitgevoerd en of u voldoet aan de kwaliteitsvereisten op uw website (hanteren algemene voorwaarden, gedragscodes, etc.). Deze kwaliteitsverklaring kunt u terugvinden op www.nrto.nl/keurmerk.

Veelgestelde vragen over het STAP-budget

In een separate rubriek vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen die worden gesteld aan de NRTO. Klik hier.

Β