NKC-EVC

Het Nationaal Kenniscentrum EVC erkent EVC-aanbieders en draagt zorg voor de kwaliteitsborging van de ervaringscertificaten. Doelstelling is om de kwaliteit van de EVC procedures te borgen en om het civiel effect van het ervaringscertificaat te bevorderen. In het kader van rechtmatigheid is het register voor ervaringscertificaten ingericht. Hierin kunnen kandidaten geregistreerd worden die beschikken over een ervaringscertificaat dat is uitgegeven door een erkende EVC-aanbieder. Het Nationaal Kenniscentrum EVC wordt op aanwijzing van de Stichting van de Arbeid uitgevoerd door de Stichting Examenkamer.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl

www.ervaringscertificaat.nl

www.stvda.nl

www.examenkamer.nl