(NCP)ECVET

Het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) is een Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. Het heeft als doel om dat wat iemand weet en kan in beeld te brengen, officieel te erkennen, overdraagbaar te maken en te stapelen. Deelnemers uit het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie kunnen hiermee volledig gebruikmaken van de door hen behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie gehaald zijn.


NCP-ECVET

Het Nationaal Coördinatiepunt ECVET (NCP ECVET) heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het faciliteren van Leven Lang Leren en het bevorderen van de internationale studentenmobiliteit in het beroepsonderwijs. Het speelt voor deze onderdelen zowel nationaal als internationaal een informerende rol. Het NCP ECVET heeft als primaire taak het bevorderen van de bekendheid en beschikbaarheid van de ECVET-principes door informatievoorziening en het bieden van concrete hulp bij vragen over implementatie van ECVET.

Meer informatie vindt u op:
www.ecvet.nl