CIJFERS EN TRENDS

Het belang van private opleiders
voor een Leven Lang Ontwikkelen

In Nederland kent de private opleidingensector voor jongeren en (jong) volwassenen een lange traditie. Deze opleiders werken doelgroep- en sectorgericht en vormen met hun gestructureerde aanpak en hun roots in het bedrijfsleven al decennia lang een welkome aanvulling op het bekostigde initiële overheidserkende onderwijs. Een Leven Lang Ontwikkelen is nodig in deze tijd van snelle veranderingen. Het biedt mensen de kans om van beroep of functie te wisselen wanneer dat nodig is, en wanneer zij dat zelf willen. Het stelt mensen in staat om in zichzelf te investeren, en meer inkomen te vergaren. 

Samen met private opleiders blijven wij dag in dag uit werken om het beste uit mensen (jong en volwassen) te halen, talenten te ontwikkelen en mensen te helpen hun ambities te realiseren. Onze leden zijn ondernemers met en kwalitatief erkend, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC- en examenaanbod.

Meer achtergronden

Een overzicht van de deelnemersaantallen van jongere én volwassenen in het privaat mbo en hbo vindt u hier. Meer getailleerde informatie van het hoger onderwijs is ook beschikbaar. Deze facts en figures zijn van het ministerie van Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het Onderwijs. Ook voor het mbo en vo is er meer informatie beschikbaar vanuit het ministerie van Onderwijs (OCW) en de Inspectie van het Onderwijs.