CIJFERS EN TRENDS

Het belang van private opleiders
voor een Leven Lang Ontwikkelen

In Nederland kent de private opleidingensector voor jongeren en (jong) volwassenen een lange traditie. Deze opleiders werken doelgroep- en sectorgericht en vormen met hun gestructureerde aanpak en hun roots in het bedrijfsleven al decennia lang een welkome aanvulling op het bekostigde initiële onderwijs. Private opleiders verzorgen onderwijs voor 85% van de 1,7 miljoen volwassenen die jaarlijks een opleiding volgen (CBS, 2019). Dat zijn ruim 1.400.000 deelnemers die een opleiding volgen bij een private opleider. De gezamenlijke omzet van de branche is € 3,4 miljard (SEO, 2018). Een overzicht van de feiten en cijfers vindt u hier.

Verreweg de meeste volwassenen kiezen voor een private opleider:

deelnemersaantallen Bekostigd vs Privaat onderwijs

85%

wordt verzorgd door het privaat onderwijs

(CBS, 2019)

overheidserkend
vs Cursussen en
trainingen

62%

van de deelnemers volgt een cursus of training

(CBS, 2019)

Een overzicht van de deelnemersaantallen privaat onderwijs mbo en hbo Aantallen studenten privaat mbo en ho.

Een Leven Lang Ontwikkelen biedt mensen de kans om van beroep of functie te wisselen wanneer dat nodig is, en wanneer zij dat zelf willen. Het stelt mensen in staat om: meer onderwijs te volgen, in zichzelf te investeren, en meer inkomen te vergaren. Het privaat onderwijs sluit goed aan bij de wensen van volwassenen.

De private opleiders zijn niet weg te denken uit het opleidingsaanbod

1.400.000

deelnemers

volgen jaarlijks een cursus,
training of opleiding
bij een private opleider

meer dan

480

opleidingen in het
Hoger Onderwijs

(Staat van het Onderwijs 2019)

meer dan

2.600

opleidingen in het middelbare
beroepsonderwijs

(Staat van het Onderwijs 2019)

meer dan

100.000

bedrijfsopleidingen, cursussen
en trainingen

(SEO, 2018)

470

leden

Samen met private opleiders blijven wij dag in dag uit werken om het beste uit mensen (jong en volwassen) te halen, talenten te ontwikkelen en mensen te helpen hun ambities te realiseren. Onze leden zijn ondernemers met en kwalitatief erkend, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC- en examenaanbod.

Deze feiten en cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen en geven de omvang, impact en efficiëntie van private opleiders in Nederland in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen weer.

Klik hier voor alle facts en figures 2019.