Home » Algemeen » 3 juli: Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur: informatiebijeenkomst voor private partijen zoals werkgeversorganisaties, private opleiders en uitzenders 

3 juli: Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur: informatiebijeenkomst voor private partijen zoals werkgeversorganisaties, private opleiders en uitzenders 

Wat betekenen de maatregelen uit de Kamerbrief Hervorming Arbeidsmarkt-dienstverlening concreet voor de organisaties die al zelfstandig en in samenwerking met andere partijen dienstverlening aanbieden voor de arbeidsmarkt? Op woensdag 3 juli is er een online informatiebijeenkomst, speciaal voor werkgeversorganisaties en private partijen die samenwerken in de Alliantie Samen werken voor werk. 

Op maandag 29 april stuurden de ministers van SZW, OCW en EZK hun brief over de hervorming van de infrastructuur voor de Nederlandse arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. Daarin worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de gezamenlijke publieke en private dienstverlening voor werk en scholing aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Met als doel grotere vindbaarheid en toegankelijkheid, evenals meer samenwerking tussen partijen die op dit vlak diensten verlenen. 

In opvolging van het webinar van 14 mei jl. worden biedt de informatiebijeenkomst gelegenheid om vragen te stellen door private partijen en alle betrokken. Werkgevers, uitzenders, private opleiders en reïntegratiebedrijven zijn uitgenodigd, en iedereen die graag juist dit perspectief wil horen. Van de informatiebijeenkomst wordt een verslag en een Q&A gemaakt. 

Voor wie? 

Werkgevers, uitzenders, private opleiders, private begeleiders en de professionals werkzaam bij werkgeversorganisaties en de koepels van bovenstaande organisaties. Denk daarbij aan samenwerkende partijen in de Alliantie Samen werken voor werk (Cedris, ABU, NRTO, OVAL) en alle gerelateerde partijen zoals NBBU, Noloc etc. en hun leden. 

Aanmelden 

Bij deelname aan de informatiebijeenkomst is het belangrijk dat je vooraf het webinar van 14 mei hebt bekeken. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan hier.  

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies