Home » Algemeen » Inspiratiekaart voor overstap naar ander beroep

Inspiratiekaart voor overstap naar ander beroep

De NRTO, MBO Raad, UWV en SBB hebben een inspiratiekaart ontwikkeld met voorbeeldtrajecten voor mensen die overwegen over te stappen naar een ander beroep (bijvoorbeeld omdat er in hun huidige beroep geen of weinig vacatures zijn).

De voorbeelden zijn uiteraard niet uitputtend (het blijft maatwerk), maar dienen ter inspiratie bij het overleg met de regionale mobiliteitsteams.

Ter verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt komt in 2021 € 63 miljoen beschikbaar voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo.

Dit budget kan worden gebruikt door de regionale mobiliteitsteams om werkenden en werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden bij het vinden van nieuw werk alsook door gemeenten en UWV in aanvulling op hun reguliere dienstverlening bij het begeleiden van werkzoekenden naar werk.

Deze inspiratiekaart kan daarbij helpen.

Inspiratiekaart overstap beroepen mbo

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met de NRTO of kijk op de website van het Kennispunt LLO.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies