Home » NRTO

Author Archives: NRTO

NRTO reactie op artikel in De Telegraaf ‘De Kwestie’ op 1 februari 2023 op de STAP-regeling ‘Laat om- en bijscholing niet over aan de markt’

Met verbazing heeft de NRTO, de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus, het bovengenoemd Telegraaf artikel van de hand van diverse organisaties waaronder het bekostigd onderwijs gelezen. Het zal  […]

STOC voorkomt uitval door naast opleiden ook te (blijven) begeleiden op de werkvloer

STOC ziet de urgentie om gekwalificeerde medewerkers niet alleen op te leiden, maar ook op de werkvloer te begeleiden. Door de hoge werkdruk op de zorg ontzorgen zij organisaties door een deel van de werving & selectie uit handen te nemen en ondersteuning en praktijkbegeleiding te (blijven) aanbieden. Hiermee leiden ze niet alleen mensen op, maar zorgt STOC ook voor minimale uitval en maximale (duurzame) inzetbaarheid.

OCW Minister van Engelshoven erkent: verlaging wettelijk collegegeld heeft geen effect gehad op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

De in 2018 ingevoerde wet die het collegegeld voor eerstejaarsstudenten aan bekostigde instellingen halveert heeft niet geleid tot toegankelijker onderwijs. Minister van Engelshoven deelt deze conclusie aan de Kamer naar aanleiding van een kritisch evaluatierapport.

Jolanda Botke promoveert op onderzoek naar de effecten van soft skills trainingen

soft skills training

De werkgever dient te zorgen voor een leervriendelijk werkklimaat met voldoende ruimte om nieuwe vaardigheden te oefenen met voldoende autonomie. Hoe zorg je voor een succesvolle transfer van het geleerde? Botke gaat in op de methodiek en theorie omtrent de overdracht van vaardigheden, hoe de overdracht van vaardigheden kan worden gemeten en wat obstakels zijn.

Inspirerend voorbeeld: Van vliegtuig naar heftruck, duizenden mensen omgeschoold vanwege corona

Onderstaande video is een mooi voorbeeld van NRTO-lid Blom-opleidingen in het NOS-journaal. NOS Journaal: Van vliegtuig naar heftruck, duizenden mensen omgeschoold vanwege coronaWerknemers op Schiphol, de horeca of winkelpersoneel: door  […]

Nieuwe vervolgstudie Platform de Toekomst van Arbeid

Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Ook andere werkenden kunnen beter  […]

Publicatie deel 2 van de subsidieregeling: (online) scholing van NL Leert Door

Kort samengevat wil het kabinet met de subsidieregeling NL leert door mensen de mogelijkheid bieden om scholing te volgen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Mensen kunnen  […]

Opening aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S)

Vanaf 1 oktober 2020 om 09:00 uur gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing. De afgelopen weken hebben wij uw vragen  […]

Scholing zorgt voor grip op geld, grip op werk en grip op het leven

Blog van Ria van ‘t Klooster Mijn hele werkende leven heb ik een missie: talentontwikkeling van jongeren en volwassenen faciliteren. Als schooldirecteur heb ik gezien hoe ongemotiveerde jongeren begeisterd kunnen  […]

Hoe organiseer jij op een veilige manier fysieke, klassikale sessies? Dat is de uitdaging in de huidige tijd!

Graag attenderen wij u op een handige Checklist met Tips die trainers en docenten helpt om op een zo veilig mogelijke manier fysieke, klassikale sessie te verzorgen. Deze checklist is een initiatief  […]

NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen tijdens coronacrisis

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform “NLWerktDoor”  […]

Maatregelen corona verlengd

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna  […]

Eerste ronde toekenningen subsidieregeling flexibilisering mbo en verruiming sluitingsdatum tweede ronde vanwege coronavirus tot 30 juni

Vier samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-scholen krijgen de komende 2 jaar circa 1.7 miljoen van het ministerie van OCW om een passend, flexibel en innovatief onderwijsaanbod voor werkenden en  […]

#allemaaldigitaal: Lever uw gebruikte laptops in

Een gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen om laptops in te zamelen zodat zo veel mogelijk Nederlanders digitaal mee kunnen doen. In deze tijd van Corona-maatregelen zijn we meer  […]

Oproep: meld uw SBI code inzake regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Laatste update 8 april 2020 Goed Nieuws over de SBI-code TOGS: SBI code 85.59.2 Bedrijfstraining en opleiding in de lijst getroffen sectoren Goed nieuws voor een groot deel van onze  […]

Statement van de NRTO: Thuis werken, thuis leren Maak werkenden en werkzoekenden juist nú fit voor de toekomst

Het Coronavirus zorgt voor een onzekere en moeilijke tijd. Door de uitbraak van dit virus vindt het werk waar het mogelijk is thuis plaats. Maar in veel sectoren zitten mensen  […]

MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN geven concrete tips in het arbeidsvoorwaardennota 2020

Het arbeidsvoorwaardenoverleg zit komend jaar bekneld tussen enerzijds uitdagende en onzekere economische omstandigheden en anderzijds aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Er moeten vooral investeringsafspraken worden gemaakt gericht op gezond langer werken, met gelijke  […]

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies