Home » Algemeen » Leren en ontwikkelen cruciaal onderwerp in cao-overleg

Leren en ontwikkelen cruciaal onderwerp in cao-overleg

Leren en ontwikkelen staat hoog op de agenda in komende cao-onderhandelingen. Werkgeversverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland spreken deze verwachting uit in een gezamenlijke Arbeidsvoorwaardennota met als titel Geen talent onbenut.

Vier thema’s van belang

De nota verschijnt in een krappere arbeidsmarkt en in een tijd van grote maatschappelijke transities. De werkgeversorganisaties benoemen vier thema’s die in de komende onderhandelingen van belang zullen zijn: talent vinden, talent benutten, talent versterken en talent belonen.
De nota is hier te lezen.

De uitdaging voor 2022

Op het gebied van talent versterking moeten er meer investeringen komen in leren en ontwikkelen. Werkgevers moeten medewerkers tijd en ruimte geven om te leren. Tegelijkertijd kan leren geen vrijblijvende activiteit zijn voor medewerkers.

Tot slot wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen leren en ontwikkelen. Ontwikkelen betekent niet altijd een leertraject in de schoolbanken. Gewezen wordt op snuffelstages, arbeidsmarktscans, skills assessments, en validering van leer- en ontwikkeluitkomsten (EVC’s).  

Opmerkelijk is de constatering van de werkgeversorganisaties dat 80 % van het beschikbare budget voor leren en ontwikkelen niet wordt gebruikt. Het is de uitdaging voor 2022 dat bestaande mogelijkheden voor leren en ontwikkelen beter benut gaan worden. Opleidingsfaciliteiten moeten daarom toegankelijk zijn voor alle medewerkers met alle contracttypen. Werkenden moeten bij kunnen blijven in een constant veranderende wereld. Cao’s moeten zorgen voor werkzekerheid, anders dan baanzekerheid gaat dit om werk binnen óf buiten de huidige organisatie.  

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies