Home » Algemeen » Publicatie deel 2 van de subsidieregeling: (online) scholing van NL Leert Door

Publicatie deel 2 van de subsidieregeling: (online) scholing van NL Leert Door

Kort samengevat wil het kabinet met de subsidieregeling NL leert door mensen de mogelijkheid bieden om scholing te volgen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Mensen kunnen daarom kosteloos een opleiding of EVC-traject volgen. U als aanbieder kan hiervoor individueel of in een collectief van scholingsaanbieders voorstellen doen en daarvoor subsidie aanvragen.

Daarbij gaat het om drie categorieën scholing:

A. Abonnement/leerpakket:Subsidie: €150

Het abonnement of leerpakket dient ten minste zes maanden te worden aangeboden, en is gericht op ontwikkeling van kennis en vaardigheden; ten minste één module van het leerpakket of abonnement wordt afgesloten met een bewijs van afronding, minimale studiebelasting van 8 uur, waarde ten minste €150.

B. Vakgerichte bijscholing:Subsidie: €500

Deze scholing voorziet in persoonlijke begeleiding en ondersteuning, een minimale studiebelasting van 16 uur, waarde ten minste €500.

C. Scholing gericht op afsluiting met een erkend certificaat of diploma – op middelbaar of hoger onderwijsniveau of branche- of sector-erkend:

Subsidie: €1.000. Ook deze categorie kent persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Ook EVC-trajecten kunnen hieronder vallen. Waarde ten minste €1250. Belangrijke voorwaarde hierbij is cofinanciering.

Het gaat in categorie A en B om opleidingen van overheidserkende opleiders, opleidingen die zijn ingeschaald in het NLQF–register én opleidingen en EVC-trajecten aangeboden door opleiders met het NRTO-keurmerk en in geval van EVC- een erkende EVC aanbieder. De subsidie voor categorie A en B wordt aangevraagd door de opleiders/ opleidingscollectieven op basis van een inschatting van het aantal deelnemers. Hiervoor geldt een minimum van 1.500 deelnemers. Indien u te klein bent voor dergelijke aantallen, dan is het mogelijk samen te werken met andere opleiders in een zogenaamd opleiderscollectief. U kunt maximaal € 1,5 miljoen subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen in de periode 1 t/m 15 oktober 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, Deelnemers mogen pas met een opleiding starten nadat u de subsidiebeschikking heeft ontvangen.

Voor categorie C kunnen alleen samenwerkingsverbanden de subsidieaanvraag indienen. Als hoofdaanvragen kan fungeren een brancheorganisatie, O&O-fonds of werknemers- of werkgeversvereniging en deze moet ook meefinancieren. Om deze reden is een keurmerk geen voorwaarde. Het scholingstraject moet een gemiddelde waarde hebben van tenminste € 1.250. Er moet dus sprake zijn van cofinanciering en de scholing moet arbeidsmarktrelevant zijn. De opleider kan niet de hoofdaanvrager zijn. Het tijdvak waarin deze subsidie kan worden aangevraagd loopt van 2 t/m 16 november 2020. Er wordt alleen subsidie verleend als de aanvraag ten minste 750 trajecten bevat het maximale subsidie per aanvraag is € 2 miljoen.

Per tijdvak is € 17 miljoen beschikbaar. Indien na sluiting eerste tijdvlak blijkt dat de € 17 miljoen euro niet is opgemaakt wordt het toegevoegd aan het tweede tijdvak.

Noemenswaardig is, dat de scholing, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, op 1 september 2020 wordt aangeboden voor een vergelijkbare of hogere prijs. Ook goed om te weten is dat het ministerie van SZW een Q&A, flyer en factsheet beschikbaar stelt en mogelijk nog een webinar of informatiebijeenkomst organiseert. Uiteraard informeren wij u daar ook over.

Wij geven daarvoor ook onze input.

Heeft u vragen en/of suggesties stel ze aan:

Hier een overzicht van veel gestelde vragen over de subsidie.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies