Home » Algemeen » “Pak juist nú de laaggeletterdheid aan.”

“Pak juist nú de laaggeletterdheid aan.”

We overhandigden het pamflet aan demissionair minister Koolmees. ”De aanpak van laaggeletterdheid in de coronaherstelfase is cruciaal.”

Dat hebben we demissionair minister Koolmees laten weten in een dringende oproep om nu extra te investeren in de positie van laaggeletterden. De stichting overhandigde – samen met de NRTO als een van de ondertekenaars – de minister een pamflet met concrete maatregelen. Daarmee kan een volgend kabinet direct aan de slag. De grote zorg is dat laaggeletterden niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van om- en bijscholing, juist nu scholing zo belangrijk is in de uitweg naar de crisis.

Urgentie en prioriteit

”De aanpak van laaggeletterdheid in de coronaherstelfase is cruciaal.”
Dat hebben we demissionair minister Koolmees laten weten in een dringende oproep om nu extra te investeren in de positie van laaggeletterden. De stichting overhandigde – de NRTO is een van de ondertekenaars – de minister een pamflet met concrete maatregelen. Daarmee kan een volgend kabinet direct aan de slag. De grote zorg is dat laaggeletterden niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van om- en bijscholing, juist nu scholing zo belangrijk is in de uitweg naar de crisis. 

Geke van Velzen (Stichting Lezen en Schrijven) en Mariëtte Hamer (Voorzitter SER en Raad van Toezicht Stichting Lezen en Schrijven) drukten de minister op het hart om de aanpak van laaggeletterdheid tot prioriteit te maken. In eerdere adviezen werd al grotere aandacht en meer inzet van het kabinet gevraagd. Maar tot nu toe zag het kabinet de urgentie van de problemen niet voldoende. “De aanpak van laaggeletterdheid in de coronaherstelfase is cruciaal”, aldus Hamer. Het pamflet wordt breed gedragen en is ondertekend door de SER, VNG, UWV, MBO Raad, NRTO, CNV, FNV en VCP.  

Reactie minister Koolmees

Demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deelde de zorgen dat laaggeletterden zelf de weg niet goed weten te vinden in de juiste scholing. Hij sprak van ‘terechte aandacht voor dit probleem’. Ook benadrukte Koolmees het belang van basisvaardigheden in het scholingsaanbod. “Het kabinet heeft hier de afgelopen jaren al stappen in gezet, maar we zijn er nog niet”, zei hij. Koolmees reageerde positief op de oproep om ervoor te zorgen dat bij de begeleiding van mensen naar een baan of van werk naar werk, het belang van persoonlijk contact en screening op laaggeletterdheid worden gewaarborgd. Daarbij moet gezorgd worden dat mensen niet tussen wal en schip vallen met alle bestaande regelingen. “Ik pak het meteen op”, aldus de minister. 

Toelichting Geke van Velzen – Stichting Lezen en Schrijven: 

“De coronacrisis zet de arbeidsmarkt op zijn kop. De herstel- en steunpakketten van de regering zetten in op om- en bijscholing om mensen van werk naar werk te begeleiden. De laaggeletterden – zo’n 1,8 miljoen mensen van de bevolkingsgroep – zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt, want zij verliezen vaker hun baan of moeten van werk naar werk. De juiste scholing maakt hen zelfredzamer en behoudt hen voor de arbeidsmarkt, maar dat gaat niet vanzelf. Doen we nu niets dan is de kans groot dat de om- en bijscholing de grote groep van 1,8 miljoen laaggeletterden niet bereikt of gedoemd is te mislukken. En dat terwijl we straks iedereen nodig hebben op de veranderende arbeidsmarkt. Gebruik deze crisis om te investeren in de positie van laaggeletterden.” 

Toelichting Mariëtte Hamer – SER:

“De coronacrisis raakt ons allemaal. Voor laaggeletterden zijn de gevolgen extra ingrijpend. We vonden al dat laaggeletterden meer ondersteuning verdienden. Met de coronacrisis blijkt die aandacht en ondersteuning nog belangrijker. Laten we er allemaal voor zorgen dat ook laaggeletterden vertrouwen kunnen houden.” 

De maatregelen:

  • Investeer structureel in de aanpak van laaggeletterdheid. Zorg in heel Nederland voor een laagdrempelige plek in de buurt waar je op je eigen niveau kunt werken aan basisvaardigheden. Verdubbel het budget voor scholing en aanpak van laaggeletterdheid van €84 naar €168 miljoen, zoals neergelegd in het SER-advies ‘Samen Werken aan Taal’. 
  • Focus op basisvaardigheden. Het is zaak dat het leren van basisvaardigheden een vast onderdeel van het scholingsaanbod wordt. Dat moet betaald kunnen worden uit alle regelingen, vouchers en subsidieregelingen die er zijn in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.  
  • Screening op laaggeletterdheid. Zorg ervoor dat de organisaties die intake- en matchingsgesprekken voeren bekend zijn met de screeningsmogelijkheden op laaggeletterdheid. Alleen dan kunnen zij goed mensen van werk naar werk begeleiden. 
  • Offensieve aanpak onderwijsachterstanden. Houd de focus op taal en rekenen bij kinderen en zorg voor gelijke kansen in het onderwijs. 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies