Home » Algemeen » Scholing zorgt voor grip op geld, grip op werk en grip op het leven

Scholing zorgt voor grip op geld, grip op werk en grip op het leven

Blog van Ria van ‘t Klooster

Mijn hele werkende leven heb ik een missie: talentontwikkeling van jongeren en volwassenen faciliteren.

Als schooldirecteur heb ik gezien hoe ongemotiveerde jongeren begeisterd kunnen worden door een goede docent.

Als leer-werkbegeleider in de Rotterdamse havens heb ik ervaren hoe werkenden met een negatieve schoolervaring toch plezier in het leren kregen. Door erkenning van wat ze al kunnen én door perspectief te bieden. Ook heb ik gezien hoe secretaressen niet tot scholing te bewegen waren, ook al verdween hun functie en waren er veel scholingsfaciliteiten in de vorm van tijd en geld.

En als directeur van een outplacementbureau heb ik gezien dat mensen al lang wisten dat hun functie zou verdwijnen maar toch gewoon bleven doen alsof er niets aan de hand was. Bang om uit de gouden kooi te stappen en wachtend op een goed sociaal plan. Begrijpelijk misschien, maar niet wenselijk. Zeker nu is het noodzaak dat mensen zich blijven ontwikkelen en daardoor wendbaar en weerbaar zijn.


U kunt de gehele blog lezen op de website Toekomst van Arbeid.

Lees verder

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies