Home » Algemeen » Opening aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S)

Opening aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S)

Vanaf 1 oktober 2020 om 09:00 uur gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing.

De afgelopen weken hebben wij uw vragen beantwoord. Vragen die wij niet konden beantwoorden hebben wij voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De antwoorden van SZW zijn verwerkt in een vragenoverzicht en op deze locatie te vinden.

Denkt u daarbij aan de aan te leveren stukken:

Bij de subsidieaanvraag dienen de volgende stukken te worden gevoegd:

  1. de catalogus (zie bijlage I op de pagina Uitvoeren en verantwoorden) die de scholingstrajecten bevat die de opleider, het opleiderscollectief of het samenwerkingsverband beoogt ter beschikking te stellen aan deelnemers; en
  2. indien een aanvraag wordt gedaan door een hoofdaanvrager, een door alle partijen die onderdeel uitmaken van het opleiderscollectief of samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst (zelf op te stellen), inclusief een schriftelijke machtiging volgens het format in bijlage III, waaruit blijkt dat de hoofdaanvrager gemachtigd is de andere partijen in het opleiderscollectief of samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen en waarbij de samenwerkingsovereenkomst het KvK-nummer en de contactgegevens van alle opleiders binnen een opleiderscollectief of samenwerkingsverband bevat;
  3. een bewijsstuk dat aantoont dat de subsidieaanvrager de houder is van het bankrekeningnummer waarop de subsidie gestort dient te worden.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies