Home » Algemeen » Evaluatie Nationale Zorgklas: mbo-certificaten in de zorg

Evaluatie Nationale Zorgklas: mbo-certificaten in de zorg

In 2020 zijn er in snel tempo leertrajecten ontwikkeld om mensen met en zonder ervaring in de zorg inzetbaar te maken via de Nationale Zorgklas (NZK). Via de NZK kunnen deelnemers met subsidie een digitaal leertraject volgen bij erkende onderwijsinstellingen, met een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden. Sinds de start hebben inmiddels ruim 2.000 deelnemers een leertraject via de NZK gevolgd, gericht op mbo-certificaten in de zorg op niveau 2 en 3. CINOP heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd rondom deze mbo-certificaten. Hierbij richten zij zich op de deelnemers, werkgevers in de zorg en onderwijsinstellingen (zowel bekostigd als niet-bekostigd).

Deelnemers staan in hoge mate (zeer) positief tegenover mbo-certificaten. Men is enthousiast over het duale en praktijkgerichte karakter van het traject. De intensiteit van het traject wordt door een deel van de deelnemers als knelpunt genoemd. Een meerderheid van de deelnemers wil na het behalen van het mbo-certificaat verder met een volledige mbo-opleiding. Veel deelnemers zijn dus enthousiast geraakt om (weer) aan de slag te gaan met leren.

Over het algemeen geven de werkgevers aan dat de leertrajecten via de NZK hen veel positiefs heeft gebracht. Het merendeel van de werkgevers vindt dat de inhoud van het leertraject via de NZK goed aansluit bij het werk dat wordt gedaan binnen de zorgorganisatie en toepasbaar is in de praktijk. Werkgevers zien het leertraject via de NZK en het behalen van een mbo-certificaat als opmaat naar een diplomagericht traject.

Opleiders zien de inzet van mbo-certificaten als een succesvol middel om mensen binnen behapbare tijd om- en bij te scholen, zodat ze snel inzetbaar zijn voor het werken in de zorg. De NZK was voor hen een mooie kans om te experimenteren met mbo-certificaten.

‘De Nationale Zorgklas heeft flexibel opleiden en de taakgerichte inzet van personeel in de zorg in een stroomversnelling gebracht. Dit is cruciaal voor de sector en de toekomst van de zorg. Private opleiders hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van de Nationale Zorgklas.’

— Ria van ‘t Klooster, directeur NRTO

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies