Home » Algemeen » Privaat-Publieke samenwerking nodig om transities naar de toekomst mogelijk te maken

Privaat-Publieke samenwerking nodig om transities naar de toekomst mogelijk te maken

Het coalitieakkoord spreekt over grote uitdagingen om onder andere de energietransitie, de klimaatdoelstellingen en de digitalisering vorm te geven. Het volgen ​van initieel onderwijs is niet genoeg om duurzaam aan te sluiten op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Permanente scholing is daarbij hard nodig. Noch publieke, noch private bedrijven of onderwijsinstellingen zijn altijd in staat om deze problemen eigenhandig op te lossen. Volgens Katapult ligt de uitkomst in publiek-private samenwerkingen.

Samenwerking levert veel op

Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden. Daaronder bevinden zich ook steeds meer privaat-publieke samenwerkingen waarbij lokale overheden, ministeries, en publieke onderwijsinstellingen gebruik maken van het flexibele markgerichte aanbod van private onderwijsaanbieders. “De samenwerking tussen publieke en private opleiders biedt ontzettend veel kansen, omdat beide type opleiders goed zijn op totaal andere terreinen. De noodzaak is hoog, en dat vereist dat het gezamenlijk belang het individuele belang overstijgt. Dit gebeurt al op steeds meer plaatsen, en we hopen dat NRTO leden hier inspiratie uit kunnen halen”, aldus Pieter Moerman, oprichter van Katapult.

Deze vorm van samenwerken wordt soms uitgelegd als een innovatieve manier van werken, maar vooruitstrevende projecten van NRTO-leden laten zien dat deze samenwerkingen al veel voorkomen. “De voorbeelden van samenwerking bewijzen dat samenwerking veel oplevert. We kunnen hier veel van leren”, aldus Ria van ’t Klooster, directeur NRTO.

Enkele voorbeelden van mooie samenwerkingsverbanden zijn:

Techwise, een project van NRTO-lid STODT samen met ROC van Twente en diverse partners uit het bedrijfsleven. Samen vormen zij één loket waar opleidingsvraagstukken uit het bedrijfsleven worden verzameld zodat het onderwijs voor jongeren én volwassenen continu kan inspelen op de constante stroom van nieuwe technieken. Dit betekent ook de een leven lang ontwikkelen onderdeel is van de onderwijsstructuur. Zie techwisetwente.nl.

Bit Academy, een samenwerking tussen de private organisatie Bit en verschillende ROC’s waarbij het gehele onderwijs traject wordt aangeboden door de niet-bekostigde Bit Academy. Bit Academy staat dichter op het bedrijfsleven en de praktijk. Ze biedt flexibeler onderwijs met veel autonomie voor studenten. Hiermee ontstaat het maatwerk dat nodig is voor de complexe problemen van de toekomst.  Zie bit-academy.nl.

Civil, een samenwerkingsverband tussen NRTO lid en opleidingsbedrijf IW Zuid-Oost en ROC Gilde Opleidingen. Vakmensen worden opgeleid voor klimaatbeheersing, verwarmingssystemen, domotica, elektrotechnische systemen, gasleidingen, waterinstallaties en sanitaire installaties. Allemaal sectoren waar grote tekorten zijn. Zie civil.nl

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is een samenwerking gericht op transformaties in de zorg tussen NRTO-lid Calibris, de Hanzehogeschool Groningen, en zorgpraktijken. Gezamenlijk kunnen ontwikkelingen in de sector interdisciplinair en praktijkgericht worden opgepakt. Het centrum levert een leven lang ontwikkelen onderwijsportfolio, innovatiewerkplaatsen, en leernetwerken. Zie wijzijnkatapult.nl.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies