Home » Algemeen » ROA: nieuwe cijfers LLO in Nederland

ROA: nieuwe cijfers LLO in Nederland

The Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) heeft onderzoek gedaan naar leven lang ontwikkelen in Nederland de afgelopen jaren. In de periode van 2004-2020 volgde ruim de helft van de werkenden cursussen. Onder niet-werkenden was dit ongeveer een vijfde. Als we kijken naar de periode van 2017-2020, zien we ondanks sectorale, regionale en landelijke regelingen als SLIM- en STAP, een afname in deelname aan leven lang ontwikkelen (van 54% naar 51%). Dit geldt voor cursusdeelname, informeel leren en zelfstudie.

Kloof tussen praktisch en theoretisch geschoolden

Er bestaat daarnaast nog steeds een kloof tussen praktisch en theoretisch geschoolden en tussen jongere en oudere werknemers. Juist de groepen die grotere risico’s lopen op baanverlies of wiens vaardigheden achterblijven, maken substantieel minder gebruik van cursussen en trainingen. Onder praktisch geschoolden en werkenden zonder startkwalificatie was cursusdeelname in 2020 zelfs op het laagste niveau sinds 2004. Ook het informeel leren van taken op het werk en deelname aan zelfstudie is gedaald. Tot slot was er in 2020 ten opzichte van 2017 een significante afname van werkenden die aangeven dat ze technologische en organisatorische veranderingen binnen hun werk goed kunnen bijhouden. Tot slot is er in 2020, waarschijnlijk vanwege de covid-19 crisis, minder gebruikgemaakt van HR-instrumenten die loopbaan en ontwikkeling ondersteunen.

 ‘Covid 19 heeft impact gehad op de cursus deelname maar ook op het informeel leren op de werkplek doordat mensen noodgedwongen thuis werkten. Dit is zorgelijk. Informeel leren op de werkplek is juist een krachtige vorm van leren voor veel mensen. Zeker ook voor nieuwe collega’s. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werkenden zich dat realiseren en dit meenemen in het thuiswerkbeleid.’

– Ria van ’t Klooster, directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies