Home » Algemeen » Rapport ‘Inzicht in skills’: een verkenning van Nederlandse initiatieven

Rapport ‘Inzicht in skills’: een verkenning van Nederlandse initiatieven

25 februari is het eindrapport ‘Inzicht in skills’ gepubliceerd, een onderzoek vanuit ROA en SEO in opdracht van de ministeries SZW, OCW en EZK. Het doel van het rapport is een verkenning naar welke Nederlandse skills-initiatieven er zijn en welke lessen zij bieden ten aanzien van een optimale inzet van skills bij loopbaan en ontwikkeling. Ondanks vele initiatieven om Leven Lang Ontwikkelen te versterken, is er nog steeds sprake van onderbenutting van de skillsmarkt bij de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

‘Een op skills gerichte arbeidsmarkt zorgt voor betere matches in vraag en aanbod. Het is daarom erg belangrijk om skills-initiatieven te stimuleren.’

– Ria van ’t Klooster, directeur NRTO

Het onderzoek laat zien dat hiervoor verschillende oorzaken zijn. Zo is er een gebrek aan kennis over skills-initiatieven en is er geen gezamenlijke skills taal. Ook zijn vacatures en het onderwijsstelsel onvoldoende op skills ingericht. Daarnaast is er geen zicht op de meerwaarde van skills initiatieven en is deelname aan deze initiatieven kostbaar. Het onderzoek heeft drie strategieën geformuleerd om bovengenoemde problemen aan te pakken: (1) het ondersteunen van de (door)ontwikkeling van skills-initiatieven, (2) het stimuleren van deelname aan skills-initiatieven en (3) overheidsregie op deelname aan skills-initiatieven.

Met deze drie strategieën kan een op skills gerichte arbeidsmarkt worden bevorderd. Dit vergroot de potentie om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Dat draagt bij aan een gerichte deelname aan Leven Lang Ontwikkelen, verbetering van van-werk-naar-werk trajecten, versterking van intersectorale mobiliteit en algehele duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies