Subsidieregeling STAP-budget
Informatie voor opleiders en aanbieders met het NRTO-keurmerk

Update 23-08-2021: subsidieregeling STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en wordt een regeling ter vervanging van de huidige belastingaftrek voor studiekosten Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Doel van deze subsidie is een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Waar kan een werkende of werkzoekende de subsidie aan besteden?

Het STAP-budget aanvragen voor een scholingsactiviteit kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. Wilt u als opleider uw scholingsactiviteit in aanmerking laten komen voor het STAP-budget dan moet u in het bezit zijn van één van de volgende erkenningen:

• De aanbieder is erkend door het ministerie van OCW;
• De aanbieder beschikt over het NRTO-keurmerk;
• De aanbieder biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NCP-NLQF ingeschaalde kwalificatie;
• De EVC-aanbieder is erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC;
• De aanbieder is erkend door een sector- of brancheorganisatie.

Voor de volledige regeling zie: Subsidieregeling STAP-budget

In 2022 wordt gewerkt met de zogenaamde basisvariant. Dit houdt in dat EVC-trajecten pas per 1 januari 2023 en niet per 1 januari 2022 worden opgenomen. Ook kan het STAP-budget niet structureel worden aangevraagd voor meerjarige trajecten. Het is wel mogelijk om voor achtereenvolgende jaren subsidie aan te vragen.

Wanneer kan een werkende/werkzoekende de STAP-subsidie aanvragen en starten met een opleiding?

Een deelnemer kan per 1 maart 2022 de STAP-regeling aanvragen. De eerste opleidingen met financiering uit het STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022.

Hoeveel geld is in totaal beschikbaar voor het STAP-budget?

Tot 2025 is er jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1.000,- aanvragen. Het feit dat in 2022 pas vanaf maart kan worden aangevraagd heeft geen gevolgen voor het jaarbudget, de aanvraag periode is enkel korter. Vanaf 2025 is er structureel budget.

Wat is de rol van de NRTO?

De NRTO kan opleiders erkennen als erkende opleider voor het scholingsregister. De NRTO doet dit op basis van het NRTO-keurmerk. Als u in het bezit bent van het NRTO-keurmerk kunt u zelf de benodigde gegevens opvoeren voor het scholingsregister van de STAP-regeling.

U kunt als aanbieder met het NRTO-keurmerk uw opleidingen na 1 oktober opvoeren. Hoe dat precies gaat, daarover volgt nog meer informatie.

Wat is de rol van UWV en DUO?

UWV verwerkt de subsidie-aanvragen; keert de subsidie uit; en heeft daarvoor ook rechtstreeks contact met opleiders die in aanmerking komen voor subsidie.

DUO is door het UWV gevraagd om een register aan te leggen met de gegevens van programma’s die in aanmerking komen voor STAP-subsidie. Ook zij willen opleiders informeren over de inwerkingtreding van de subsidieregeling STAP-budget, daarvoor hebben zij deze brief opgesteld.

Hoe wordt de opleider geïnformeerd?

Wij vinden het belangrijk dat opleiders die zijn aangesloten bij de NRTO, weten wat ze kunnen verwachten in de procedures en hoe zij zich kunnen voorbereiden op deelname aan de subsidieregeling STAP-budget. Wij organiseerden hiervoor al diverse bijeenkomsten. Meer informatie hierover kunt u ontvangen door een e-mail te sturen naar info@nrto.nl

Meer weten over de STAP-regeling?

• Voor algemene informatie zie: Rijksoverheid.nl
• Over het scholingsregister zie: www.duo.nl/stap
Brief aan opleiders van DUO en het UWV

Let op: Het NRTO-keurmerk is alleen voor leden van de NRTO.

Wilt u ook het NRTO-keurmerk aanvragen dan moet u eerst het lidmaatschap aanvragen. Meer informatie over het lidmaatschap kunt u hier vinden. Na het doorlopen van de aanvraagprocedure lidmaatschap en de bevestiging dat u lid bent van de NRTO, kunt u het NRTO-keurmerk aanvragen. Hoe u het NRTO-keurmerk kunt aanvragen, daarover vindt u hier meer informatie.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies