Subsidieregeling STAP-budget
Informatie voor opleiders en aanbieders met het NRTO-keurmerk

Over het STAP-budget
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en wordt een regeling ter vervanging van de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Met het STAP-budget kunnen meer mensen zelf de regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Vanaf 1 januari 2022 kan bijna iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per jaar en is inzetbaar voor het volgen van een erkende scholingsactiviteit. Alleen scholingsactiviteiten die in dit Scholingsregister staan, komen in aanmerking voor het STAP-budget. Het Scholingsregister wordt beheerd door DUO. Erkende opleiders leveren de benodigde gegevens hiervoor aan bij DUO. Het NRTO-keurmerk is één van de erkenningen waarmee een scholingsactiviteit kan worden opgenomen in het STAP-register.

Budget en wijze van aanvragen

Er is jaarlijks een budget voor in ieder geval 200.000 toekenningen. Dit aantal zal in werkelijkheid hoger liggen, omdat niet iedere aanvraag voor het maximale bedrag zal zijn. De STAP-subsidie kan vanaf 1 januari in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aangevraagd worden. Hierbij geldt: op is op. De burger vraagt het STAP-budget zelf aan, maar de opleider/aanbieder ontvangt de subsidie. Het is niet de bedoeling dat een burger dubbele financiering ontvangt voor een scholingsactiviteit. Daarom kunnen burgers in de groep 18-30 jaar die recht hebben op studiefinanciering geen STAP-subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Wilt u uw scholingsactiviteit in aanmerking laten komen voor het STAP-budget dan moet u in het bezit zijn van één van de volgende erkenningen:
• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs);
• NRTO-keurmerk;
• Opleidingen gericht op, door het NCP-NLQF, ingeschaalde kwalificaties;
• Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC;
• Erkend door een sector- of brancheorganisatie.

Voor de volledige regeling zie: Subsidieregeling STAP-budget

Het NRTO-keurmerk

De NRTO kan opleiders erkennen als erkende opleider voor dit scholingsregister in beheer van DUO. De NRTO doet dit op basis van het NRTO-keurmerk. Als u in het bezit bent van het NRTO-keurmerk kunt u zelf de benodigde gegevens opvoeren voor het scholingsregister van de STAP-regeling.

U kunt als aanbieder met het NRTO-keurmerk uw opleidingen na 1 oktober opvoeren. Hoe dat precies gaat, daarover volgt nog meer informatie.

Let op: Het NRTO-keurmerk is alleen voor leden van de NRTO.
Wilt u ook het NRTO-keurmerk aanvragen dan moet u eerst het lidmaatschap aanvragen. Meer informatie over het lidmaatschap kunt u hier vinden. Na het doorlopen van de aanvraagprocedure lidmaatschap en de bevestiging dat u lid bent van de NRTO, kunt u het NRTO-keurmerk
aanvragen. Hoe u het NRTO-keurmerk kunt aanvragen, daarover vindt u hier meer informatie.

Meer weten over de STAP-regeling?

• Voor algemene informatie zie: Rijksoverheid.nl.
• Over het scholingsregister zie: www.duo.nl/stap
Brief aan opleiders van DUO en het UWV


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies