Home » Corona » Vragen over financiële regelingen en bedrijfscontinuïteit

Vragen over financiële regelingen en bedrijfscontinuïteit

Op deze pagina voorzien wij van (aanvullende) informatie omtrent financiële regelingen (afgekondigd door de rijksoverheid).

In het bijzonder wordt hier voorzien van informatie over:

Heeft u vragen, over de regelingen of (andere) informatie op deze pagina, mail dan naar: corona@nrto.nl

Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen

Krijg meteen inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen voor uw onderneming. De coronacalculator is daarbij een handig hulpmiddel. Deze ‘calculator’is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Klik hier voor meer informatie

Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

NOW-regeling

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Lees meer over de NOW2.0 die geldt tot 1 oktober 2020 en over de NOW3.0 die ingaat per 1 oktober 2020.

Voor meer informatie klik hier

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Voor meer informatie klik hier

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Voor meer informatie klik hier

NL leert door

Kort samengevat wil het kabinet mensen de mogelijkheid bieden om scholing te volgen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Mensen kunnen daarom kosteloos een opleiding of EVC traject volgen. U als aanbieder kan hiervoor individueel of in een collectief van scholingsaanbieders voorstellen doen en daarvoor subsidie aanvragen.
U leest hier de volledige regeling.

Voor meer informatie zie ook de subsidie website van de rijksoverhied.

Coronakrediet en Garanties

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.
Voor meer informatie klik hier.Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in op de website van de Rijksoverheid (Zie ook: kabinet verlengt coronasteun.

Aanvullend nieuws

NOW-regeling: Scholing wordt opgenomen

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. 

Lees verder

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Bron nieuwsbericht Rijksoverheid 7-4-2020 Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit in een Kamerbrief bekend gemaakt. 

lees verder

Noodpakket voor banen en economie

De belangrijkste maatregel uit het noodpakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Klik hier voor meer informatie

De volledige regeling is hier te vinden

 Klik hier voor een toelichting op de NOW door de AWVN

De AWVN heeft een rekentool om de hoogte van deze tegemoetkoming te berekenen.

Oproep: meld uw SBI code inzake regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Bron: nieuwsbericht van de NRTO 31 maart 2020.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 27 maart jl. de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Het gaat om SBI-codes van sectoren die direct door de overheid zijn gesloten zoals horeca, kappers, sport. Maar wij zijn net als andere sectoren net zo hard getroffen. Wij behoren dus ook op die lijst. Daarom meld uw SBI code zo spoedig mogelijk bij het Noodloket. U kunt uw SBI code vinden op het uittreksel van de kamer van koophandel. 

Klik hier om de SBI-code aan te melden

Webinar financiële regelingen voor werkgevers en zzp’ers in verband met de Coronacrisis

AWVN heeft de financiële regelingen op een rij gezet plus een informatief webinar hierover.
Klik hier

Algemene veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

De Rijksoverheid heeft Q&A opgesteld die specifiek hierover gaat De Kamer van KoopHandel heeft ook voor ondernemers een praktisch overzicht; het coronavirus dit moet je weten gemaakt. Veelgestelde ondernemers vragen opgesteld door de KVK kunt u hier vinden.

Algemene informatie over Corona voor ondernemers De Kamer van Koophandel heeft een ondernemersloket geopend.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies