Home » Corona » Vanuit diverse branches en samenwerkingen zijn er mooie en inspirerende initiatieven ontplooit.

Vanuit diverse branches en samenwerkingen zijn er mooie en inspirerende initiatieven ontplooit.

Online platform Nationale Zorgklas voor kwalitatief en duurzaam opleiden van zorgpersoneel


Actiz heeft op 2 april hun initiatief voor de Nationale Zorgklas wereldkundig gemaakt. Dit opleidingsplatform sluit aan op het landelijke platform ‘extra handen voor de zorg’. Actiz biedt met de Nationale Zorgklas gratis laagdrempelig digitaal materiaal aan voor spoedcursussen en trainingsprogramma’s om mensen in deze crisistijd snel op te leiden en inzetbaar te maken voor de zorg.

Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar. U kunt zich direct melden bij Actiz om op/via het platform deel te nemen en onderwijs te verzorgen. Het materiaal kunt u dan gebruiken om de scholing, in uw regio voortvarend op te pakken.

De kosten voor inzet van docenten (de begeleide variant van de zorgklas) worden vergoed via de werkgever. Als deze werkgever via de Nationale Zorgklas zijn werknemers laat scholen kan de werkgever hiervoor de subsidie sectorplanplus aanvragen. De training van docenten (train-de-trainer) om te kunnen werken via het systeem (staat ongeveer 3 dagdelen voor) is voor rekening van de opleider. 

Meer informatie vindt u op de website van Actiz

Van werk naar werk vouchers

Doorzaam stel van werk naar werk vouchers ter waarde van €500 beschikbaar. Deze vouchers zijn voor uitzendkrachten die door de coronacrisis zonder werk zijn gekomen en de voucher kan ingezet worden voor een cursus, training maar ook voor training on the job, inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever.

Voor meer informatie

De site e-learning-beats-corona.nl

Deze site geeft tips over alternatieven nu fysiek contact wordt ontraden. Het is een non-profit initiatief van

  • Ank Dierckx (SBO, Next Learning),
  • Jeroen Krouwels (HiHaHo Interactieve Video)
  • en Marcel de Leeuwe (Leerbeleving.nl en redacteur van e-Learning.nl).

De initiatiefnemers motiveren dit als volgt:

‘We leven nu opeens in een wereld waarbij fysiek contact gevaarlijk is. Onze organisaties vragen om online leren. In één keer moeten klassikale cursussen en lessen worden omgezet naar leerinterventies op afstand. Wij slaan de handen ineen.’

De NRTO ondersteunt dit mooie initiatief van harte en roept op om mooie voorbeelden ook daar onder de aandacht te brengen!

#Allemaaldigitaal

Een bijzonder initiatief van NLdigital, de Alliantie Digitaal Samenleven en SIVON. Zij hebben de handen ineengeslagen voor mensen die in deze tijd achterblijven omdat ze niet over digitale middelen beschikken.

Met #allemaaldigitaal willen ze gebruikte en nieuwe laptops en tablets op grote schaal gecoördineerd inzamelen. Deze worden zo nodig opgeknapt en komen vervolgens terecht bij Nederlanders die nu niet digitaal mee kunnen doen.

Op de website www.allemaal-digitaal.nl kunt u meer lezen over dit initiatief en kunnen donateurs terecht met hun digitale apparaten. Uiteraard kunt u zelf ook de laptops en tablets die in uw organisatie niet meer worden gebruikt, doneren aan #allemaaldigitaal.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies