Home » Algemeen » Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen: Krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen

Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen: Krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen

Vorig jaar zijn 13 samenwerkingsverbanden van bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen gestart met hun projecten voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. Er wordt op regionaal en landelijk niveau samengewerkt om flexibele maatwerktrajecten voor diverse mbo-opleidingen te ontwikkelen. In deze publicatie leest u over hoe ze uitdagingen binnen hun onderwijsterrein gezamenlijk aanpakken en welke leermaterialen, werkwijzen en aanpakken ze ontwikkelen om de doelgroep van volwassenen te bereiken en te motiveren om (een deel van) een mbo-opleiding te volgen. Zij hebben meegedaan in de eerste 2 tranches van de subsidieregeling ‘flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen’.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies