Home » Algemeen » NRTO positief over routekaart kabinet voor Leven lang ontwikkelen

NRTO positief over routekaart kabinet voor Leven lang ontwikkelen

De NRTO laat in een reactie weten positief te zijn over de genoemde maatregelen en voorgestelde routekaart die de regering op 13 november presenteerde.

In deze kamerbrief zijn bestaande en geplande maatregelen opgenomen om leren en ontwikkelen voor alle werkenden en werkzoekenden aantrekkelijk en mogelijk te maken.

Daarbij roepen we de ministers op om maximaal gebruik te maken van hetgeen private opleiders en ook branche-opleiders reeds hebben ontwikkeld. We dienen te voorkomen dat met publiek geld aanbod wordt ontwikkeld dat reeds bestaat.

De NRTO benadrukt, even als het kabinet, dat de eigen regie van werkenden en werkzoekenden cruciaal is voor leren en ontwikkelen. Zij moeten waar nodig gefaciliteerd en financieel gestimuleerd worden en het kabinet doet daarvoor goede voorstellen.

De leden van de NRTO weten vanuit hun jarenlange ervaring dat bepaalde groepen volwassenen minder investeren in hun ontwikkeling. Door middel van loopbaan APK’s en loopbaanbegeleiding en eigen ontwikkelbudgetten komen deze groepen ook meer in beweging.

Dit alles zal ook bijdragen aan een sterkere leercultuur, dat tevens de vierde pijler van het kabinetsbeleid is.

Naast de verschillende maatregelen om tot scholing te komen, is het ook van belang om gebruik te maken van valideringsinstrumenten, zoals EVC. Volwassenen nemen vele jaren (werk)ervaring mee, en we dienen te voorkomen dat mensen worden geschoold in vaardigheden en competenties die zij al beheersen. De oproep om te investeren in vereenvoudiging en kwaliteitsverbetering van deze EVC-procedures wordt dan ook door de NRTO ondersteunt.

In diverse sectoren en regio’s wordt al volop samengewerkt tussen publieke en private opleiders maar ook tussen publieke en private partijen actief op de arbeidsmarkt in brede zin, zie bijvoorbeeld de Alliantie Samen werken voor werk.

Wanneer beide vertrekken vanuit hun eigen expertise zorgt deze krachtenbundeling voor een divers aanbod. Door deze samenwerking voorkomen we ook dat partijen gaan ontwikkelen wat de ander al lang aanbiedt. Deze samenwerking kan worden geïntensiveerd en geoptimaliseerd, de NRTO neemt hier graag een voortrekkersrol op zich.

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.

De NRTO telt 450 leden. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De missie van de NRTO is: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Leden moeten voldoen aan de vereisten van het NRTO-keurmerk. Zij worden hier op getoetst door een onafhankelijk partij.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies