Home » Algemeen » Reactie NRTO op coalitieakkoord: scholing cruciaal om ambitieuze plannen te realiseren

Reactie NRTO op coalitieakkoord: scholing cruciaal om ambitieuze plannen te realiseren

Het coalitieakkoord bevat ambitieuze plannen die passen bij de maatschappelijke en economische uitdagingen waar Nederland voor staat. Daarbij horen investeringen in voorschools en funderend  onderwijs maar ook in leerrechten voor volwassenen. NRTO constateert verheugd dat leerrechten een plek hebben gekregen in het coalitieakkoord.  Daar liggen al goede voorstellen voor. Hierover gaat de NRTO  graag in gesprek met het nieuwe kabinet

Cruciaal voor het waar maken van de ambities is een goed opgeleide beroepsbevolking die zich blijft scholen. Private opleiders hebben een leidende positie als het gaat om het bij en omscholen van volwassenen. Ze kunnen mensen met maatwerkopleidingen aan het werk helpen en de benodigde scholing bieden in van werk-naar-werk trajecten. NRTO werkt graag mee aan een pact tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de tekorten in alle sectoren op te lossen en de ambitieuze plannen te realiseren.

Het nieuwe kabinet kan op ons rekenen bij de uitvoering van de ambitieuze plannen. Of het nu gaat om voortgezet onderwijs, mbo of hbo, of het nu gaat om digitale vaardigheden, taalvaardigheden, soft skills of functiegerichte opleidingen. Wij zijn er voor iedereen die zich wil scholen en ontwikkelen.

– Ria van ’t Klooster, directeur NRTO

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies