Home » Branche- en functiegerichte opleidingen » Jolanda Botke promoveert op onderzoek naar de effecten van soft skills trainingen

Jolanda Botke promoveert op onderzoek naar de effecten van soft skills trainingen

soft skills training

Wanneer werkenden in staat worden gesteld om vaardigheden opgedaan in een training te benutten op de werkplek, is de meerwaarde voor werkgevers en werkenden groot. Maar inzicht in de wijze waarop transfer van het geleerde naar de werkplek plaatsvindt en inzicht in factoren die die transfer beïnvloeden is nog in ontwikkeling. De PhD dissertatie “Understanding the transfer-to-work of soft skills training” van Jolanda Botke geeft hiervoor nieuwe inzichten

soft skills training

Opgedane vaardigheden toepassen op de werkplek

Botke gaat in op de methodiek en theorie omtrent de overdracht van vaardigheden, hoe de overdracht van vaardigheden kan worden gemeten en wat obstakels zijn. Zij onderscheidt drie stappen:

  1. De motivatie van de deelnemer vóór transfer
  2. Een eerste resultaat met het toepassen van het geleerde op de werkplek
  3. Een effectief resultaat resulterend in een individuele prestatie

Hoe zorg je voor een succesvolle transfer van het geleerde?

Verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij de werkende. Voor een succesvolle transfer dient de werkgever te zorgen voor een leervriendelijk werkklimaat met voldoende ruimte om nieuwe vaardigheden te oefenen met voldoende autonomie.

Ria van ’t Klooster: “dit onderzoek is belangrijk voor onze trainingensector. De transfer van het geleerde naar de werkplek bepaalt uiteindelijk het rendement voor deelnemer én werkgever. De NRTO feliciteert haar van harte met haar promotie.

Krijg meer inzicht in de wijze waarop transfer van het geleerde naar de werkplek plaatsvindt

Livestream volgen?
18 november verdedigt Botke haar PhD. De livestream is hier te volgen.

Proefschrift lezen?
De hele dissertatie is hier te lezen.  

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies