Home » Algemeen » Niek Jan van Kesteren benoemd tot voorzitter NRTO

Niek Jan van Kesteren benoemd tot voorzitter NRTO

Den Haag, 18 juni 2020 Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is Niek Jan van Kesteren benoemd tot nieuwe voorzitter van de branchevereniging.

Hij volgt daarmee Hans Hillen op. Het bestuur van de NRTO is verheugd dat Niek Jan van Kesteren, het voorzitterschap van Hans Hillen overneemt gezien zijn ruime bestuurlijke en politieke ervaring. Tevens heeft hij buitengewoon veel kennis van verenigingen en het MKB.

Niek Jan van Kesteren (1952) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte daarna bij het ministerie van Defensie. Hij was van 1999 tot 2016 algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Eerder was hij directeur sociale zaken bij VNO-NCW en tot de fusie bij NCW. Niek Jan van Kesteren is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij onder andere lid van de raad van commissarissen bij de KNVB.


“Het zijn bijzondere tijden. Door de coronacrisis is het meer dan ooit noodzakelijk dat mensen zich laten om- en bijscholen om aan het werk te blijven of weer aan het werk te komen. Ook de private opleiders leveren daar een belangrijke bijdrage aan”, aldus Niek Jan van Kesteren.

Scholing is onmisbaar om de economie weer op gang te krijgen en de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Ik kijk er naar uit om met de leden van de NRTO een bijdrage te leveren aan de talentontwikkeling van jongeren en volwassenen en aan een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt.

Niek Jan van Kesteren

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De NRTO is de brancheorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Op dit moment telt de NRTO ruim 400 leden. De activiteiten van de NRTO-leden zijn breed en divers, van branche- en functiegerichte trainingen, taalonderwijs, inburgering en wettelijk erkende vo, mbo- en hbo-opleidingen tot online leren, EVC en examens.

De NRTO heeft als missie: het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Leden van de NRTO moeten voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk en worden hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

Uit onderzoek (CBS, 2019) blijkt dat er jaarlijks in deze sector circa 1,7 miljoen mensen worden opgeleid en dat er € 3,4 miljard (SEO, 2018) wordt omgezet. Het privaat onderwijs is marktleider op het gebied van volwassenenonderwijs. Maar liefst 85% van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder. Deze opleiders werken doelgroep- en sectorgericht en vormen met hun gestructureerde aanpak en hun roots in het bedrijfsleven al decennia lang een welkome aanvulling op het bekostigde initiële onderwijs.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies