Home » Algemeen » Update: Facts & figures Leven Lang Ontwikkelen

Update: Facts & figures Leven Lang Ontwikkelen

Meten is weten. Er heerst nog te vaak onduidelijkheid over de omvang en de impact van het niet-bekostigd onderwijs. In het nieuwe overzicht zijn daarom relevante cijfers, grafieken, en diagrammen opgenomen van o.a. het CBS, de ROA Levenslang Leren Enquête, Inspectie van het Onderwijs en de SEO Marktmonitor Private aanbieders van Beroepsopleidingen. 

De cijfers laten zien dat de markt van niet-bekostigd onderwijs groot is, de impact significant, en de omzet groeit. Al deze informatie en meer is in dit geüpdatete overzicht Facts & Figures gemakkelijk te raadplegen. Klik op onderstaande afbeelding om het overzicht te bekijken.

 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies