Home » Algemeen » Inburgering: jonge inburgeraars zo optimaal mogelijk op het mbo en ho voorbereiden

Inburgering: jonge inburgeraars zo optimaal mogelijk op het mbo en ho voorbereiden

Vanuit het gezamenlijk belang dat jonge inburgeraars zo optimaal mogelijk op het mbo en ho worden voorbereid, hebben wij samen met de andere onderwijskoepels en de VNG gepleit voor extra middelen voor nieuwe inburgeringsverplichtingen die in 2022 zullen starten met de onderwijsroute. Wij hebben tevens kennis genomen van de brief van de publieke onderwijskoepels samen met de VNG, Divosa en UAF d.d. 18 november waarbij deze partijen opnieuw aandacht vragen voor deze onderwijsroute. Private aanbieders kunnen en willen hier ook een rol in spelen door het verzorgen van taalonderwijs. De kennis, kunde en effectiviteit van de private opleiders werkt zo aanvullend op de werkzaamheden van de publieke onderwijsinstellingen.

Daar waar publieke aanbieders zich vooral richten op onderwijsroute voor de jonge inburgeraars ligt de kracht van private taalaanbieders vooral in het zo efficiënt mogelijk opleiden van alle inburgeraars naar een hoger taalniveau. Dat kan gelden voor jongeren maar dat geldt zeker voor volwassenen. Private taalopleiders zijn daarnaast gespecialiseerd in leer-werktrajecten voor volwassenen. Zo kunnen inburgeraars zo snel mogelijk participeren, bij voorkeur met betaald werk. Het is dan ook niet vreemd dat veel private opleiders die lid zijn van de NRTO erin zijn geslaagd om (voornamelijk B1 en Z-routes) aanbestedingen te winnen bij tientallen gemeentes.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies