Home » Branche- en functiegerichte opleidingen » TECHGROUNDS: baangarantie, digitalisering en rolmodellen

TECHGROUNDS: baangarantie, digitalisering en rolmodellen

techgrounds logo

TechGrounds is een school zonder docenten. Ze hebben learning coaches. Leren te leren en peer learning is het fundament van de leerfilosofie. De IT-learning coaches helpen de studenten zelf de weg naar het antwoord of oplossing te vinden. Zo leggen ze de kiem voor een leven lang leren, en met & van elkaar leren.

De leerlokalen bevinden zich middenin de wijk. De IT-opleidingen zijn onderdeel van een “tech-hub” waar ze ook co-working plekken hebben, tech-events organiseren en een startup incubator huisvesten. Zo brengen ze baangarantie & digitalisering dichtbij en creëren ze rolmodellen.

TechGrounds heeft een up-to-date en professioneel curriculum dat met veel (tech) partners is samengesteld en wordt aangeboden. Ze leiden onze deelnemers op in de nieuwste technologieën en laatste (project) tools. Speciale aandacht is er voor soft skills. Er is een programma ontworpen, waardoor deelnemers professioneel worden en zelfbewust worden gemaakt.

De aanpak van TechGrounds

Er is een groot tekort aan IT’ers. En de komende jaren zal de vraag alleen maar toenemen. Tegelijkertijd is er een gebrek aan diversiteit. Vrouwen en diverse culturele achtergronden zijn ondervertegenwoordigd in IT-teams.

Een veelgehoorde vraag die ze krijgen bij TechGrounds is: Waarmee lukt het jullie om de doelgroep te motiveren voor leren en hun talent volledig aan te spreken? Bij TechGrounds hebben ze hun opleiding georganiseerd rond 9 onderwijsprincipes.

De eerste 4 principes zijn gericht op de inrichting van de leerfilosofie, waarmee ze de leeropbrengsten optimaal maken. De andere vijf principes gaan over de inrichting van de leeromgeving, een omgeving waarin de deelnemer zich thuis voelt, zichzelf leert (her)kennen in verhouding tot zijn of haar omgeving.

Voor alle deelnemers van TechGrounds zijn de opleidingen kosteloos te volgen, en ze vereisen geen vooropleiding. Ze vragen werkgevers een placement fee, waarmee ze de kosten kunnen dekken. Daarnaast zorgen ze ervoor dat werkgevers zich niet bekommeren om het verleden van de deelnemer, maar vooral kijken naar de motivatie en opgedane vaardigheden. Door samenwerking met het UWV en gemeentes kunnen de deelnemers met behoud van uitkering de opleiding volgen.

Werkgevers

Inmiddels zijn er al 50+ werkgevers die één of meerdere TechGrounds deelnemers in dienst hebben genomen. Denk aan organisaties zoals Coolblue, Microsoft, Gemeente Amsterdam, Rabobank, PostNL, Sentia,Yacht, Deloitte, KPN, XS4All, Ahold, HEMA, en Capgemini.

Het verhaal van Elly Bouma

In onderstaande video komt Elly Bouma aan het woord. Zij is door corona helaas haar baan verloren en is via het UWV bij een oriëntatiecursus van TekkieWorden PathWays terecht gekomen. Hier kwamen verschillende gastsprekers langs. Eén van die gastsprekers was TechGrounds. Elly heeft de opleiding inmiddels succesvol afgerond en heeft een baan gevonden bij Squerist.

Uw voorbeeld op onze website?

Bent u lid van de NRTO en wilt u uw voorbeeld van een opleidingstraject, waarbij een maatschappelijke bijdrage en/of innovatie centraal staat, ook graag op onze website zien? Stuur dan een e-mail naar carolinepaterson@nrto.nlBekijk hier alle voorbeelden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies