Home » Algemeen » NRTO dringt bij ministers aan om het uitstelbesluit voor de STAP-regeling te heroverwegen

NRTO dringt bij ministers aan om het uitstelbesluit voor de STAP-regeling te heroverwegen

Op 12 december 2022 hebben de minister van Sociale Zaken en de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs bekend gemaakt dat het komende subsidieaanvraagtijdvak van januari-februari 2023 uitgesteld wordt. Dit betekent dat de openstelling op 2 januari a.s. niet doorgaat.

De NRTO is onaangenaam verrast door dit besluit. Veel opleiders hebben al vergaande voorbereidingen getroffen voor het komende tijdvak dat over 3 weken opengesteld zou worden.

Dit uitstel heeft volgens het Ministerie te maken met de lopende onderzoeken door de Toetsingskamer onder 200 opleiders met betrekking tot mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik. De uitkomsten van deze onderzoeken staan nog niet vast.

Het besluit om alle opleiders te treffen staat niet in verhouding met het onderzoek dat onder een veel kleiner deel van de opleiders plaatsvindt.

De NRTO betreurt de consequenties voor alle opleiders en opleidingen die aansluiten bij het doel en de voorwaarden van de STAP-regeling en dringt daarom ook aan bij de Ministers om dit besluit te heroverwegen op korte termijn.

De NRTO is – net als de Ministers – van mening dat de STAP-regeling een succesvolle regeling is die zijn doel dient voor de deelnemers. Over aanpassingen in het kader van een lerende regeling is de NRTO altijd in constructief gesprek met de medewerkers van het Ministerie en dat zal en moet ook zo blijven.

U kunt hier het bericht: Kabinet slaat januaritijdvak voor STAP-budget over vinden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies