Home » Algemeen » Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking.

De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma.

Daarin doen 97 gemeenten in 39 pilots ervaringen op met de nieuwe inburgeringswet. Die ervaringen worden breed gedeeld en gebruikt voor het inrichten van een lerend, adaptief inburgeringstelsel.

Lees verder

Rijksoverheid 30 april 2020

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies