Home » Corona » Mooie initiatieven

Mooie initiatieven

Juist in deze tijden komt de kracht, innovatie, saamhorigheid en het ondernemerschap naar voren bij ondernemend Nederland. Dus ook bij u. Wij willen u daarom graag attenderen op een tweetal mooie initiatieven.

1. De site e-learning-beats-corona.nl

Deze site geeft tips over alternatieven nu fysiek contact wordt ontraden.

Het is een non-profit initiatief van

  • Ank Dierckx (SBO, Next Learning),
  • Jeroen Krouwels (HiHaHo Interactieve Video)
  • en Marcel de Leeuwe (Leerbeleving.nl en redacteur van e-Learning.nl).

De site is sinds 13 maart in de lucht. De initiatiefnemers motiveren dit als volgt: ‘We leven nu opeens in een wereld waarbij fysiek contact gevaarlijk is. Onze organisaties vragen om online leren. In één keer moeten klassikale cursussen en lessen worden omgezet naar leerinterventies op afstand. Wij slaan de handen ineen.’

De NRTO ondersteunt dit mooie initiatief van harte en roept op om mooie voorbeelden ook daar onder de aandacht te brengen!


2. Online platform helpt scholen om onderwijs op afstand te organiseren

Kennisnet heeft in samenwerking met het ministerie van OCW en de verschillende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, het platform www.lesopafstand.nl ontwikkeld. De website moet scholen helpen om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen.

Natuurlijk kunt u uw mooie initiatieven, zoals gratis webinars, ook delen via onze linkedingroep of mailen naar info@nrto.nl.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies