Home » Algemeen » NRTO-leden voortgezet onderwijs nog op koers ondanks coronacrisis

NRTO-leden voortgezet onderwijs nog op koers ondanks coronacrisis

De VO-leden van de NRTO zijn blij dat zij het onderwijs aan hun leerlingen, ondanks alle coronamaatregelen, kunnen blijven continueren.

Als het sluiten van scholen om gezondheidsredenen in sommige regio’s nodig is, is dat begrijpelijk maar zal dat een enorme impact hebben, met name op kinderen die extra aandacht en structuur nodig hebben bij het leren. Denk aan kinderen met concentratie-, gedrags- en/of motivatieproblemen, deels de doelgroep van het particulier voortgezet onderwijs. Dat het onderwijs nu op de vertrouwde locaties met de gebruikelijke begeleiding kan door blijven gaan, doet zowel de leerlingen en hun ouders als de leerkrachten, goed.

Bij de NRTO zijn de zogenoemde B2-scholen aangesloten, dat wil zeggen scholen voor voortgezet onderwijs die leerlingen opleiden voor een examen, en tevens zelf examens mogen afnemen en diploma’s uitgeven. Uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie in september naar de gevolgen van de coronacrisis bleek dat deze B2-scholen het goed lukt om het onderwijs zo compleet mogelijk aan te blijven bieden. Op dit punt verschilt het particulier onderwijs enigszins van het bekostigde onderwijs, blijkt uit het inspectieonderzoek. Dat uitte zich onder andere in een intensievere manier van begeleiding, waaronder frequenter contact met leerlingen en hun ouders of verzorgers tijdens de periode van sluiting en gedeeltelijke sluiting. De B2-scholen gaven aan één of meer keren per dag contact te hebben gehad met de leerlingen, en vooral extra aandacht te geven aan leerlingen met een specifieke onderwijs- of zorgbehoefte, leerlingen uit een problematische gezinssituatie en leerlingen met motivatieproblemen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies